- Praktiska råd som fungerar

Prissättning del 2

Sälj & Marknad | 2019-06-26

Att sätta pris ofta upplevs vara en svår uppgift för många företag och för det mesta så följer man en ”beprövad” metod. Förutom företagsinterna faktorer som påverkar prissättningen, t.ex. kostnader, så finns det samtidigt externa faktorer som du ska ta hänsyn till i priskalkylen. Detta bl.a. utgörs av kunder, konkurrenter, politiska beslut, alternativa produkter, skatter, valutakurser, och handelsavtal.

Kunder

Med detta menas kundernas betalningsvilja. Egentligen handlar det om graden av priskänslighet hos dina kunder. Har du tänkt på det? Det finns i stort sett tre olika typer av kunder att beakta i sammanhanget: den lojale, den röde och den praktiske. Den lojala vet att din produkt inte är den billigaste men den som ger mest värde. Den röde köper alltid den billigaste produkten oavsett vem som säljer. Den praktiske är väl någon som är mellan den lojale och den röde. Har du kategoriserat dina kunder innan prissättningen? 

Konkurrenter

Du borde självklart ha koll på dina konkurrenter men det oftast är svårt att veta deras riktiga prisstrategier. Om en konkurrent t.ex. publicerar priserna på sin hemsida är det kanske inte annat än en fingervisning. Med en teknisk avancerad webbsida kan man ändra priserna baserat på sökhistorik, tidigare köp, olika prisnivåer under dagen, medlemskap, baserat på var webbesökaren befinner sig geografiskt osv. Du ska m.a.o. inte helt lita på publicerade priser och okritiskt använda dem som din utgångspunkt. 

Politiska beslut

Det stiftas nya lagar och regler som påverkar företagen; lokalt, nationellt och internationellt. LAS, arbetsgivaravgifter, flygskatt, GDPR, regeringens budgetar, MOMS, hantering av kemikalier, etableringsstöd, ROT/RUT, diverse EU förordningar, tullavgifter, Brexit, nya klassificeringsregler, osv. Det gäller att vara uppmärksam och noga följer de beslut som påverkar din verksamhet och huruvida det styr din prissättning.

Konjunktur

Det är svängningar som sker både nationellt och internationellt och de kan sammanfalla i olika tider. Dessutom kan det vara hög/låg konjunktur inom olika branscher och olika regioner som inte heller följer andra konjunkturcykler. Dessa förändringar är externa faktorer som mycket ofta påverkar prissättningen. Håll koll! (TIPS! Har du provtryckt din ekonomi? Se tidigare artikel från VD-stödet)

Valutakurser, styrräntan och handelsavtal

Dessa ekonomiska faktorer är komplexa och är utom din kontroll. Däremot är det nödvändigt att du vet hur detta påverkar (eller kommer att påverka) ekonomin i ditt företag och sålunda också dina priskalkyler.

Sociala medier, oljepriser och miljömedvetenhet (flygskam) är exempel på andra externa faktorer som påverkar ditt företagande. Här gäller det att göra en regelbunden omvärldsanalys eller relevant riskbedömning som ska hjälpa dig att fatta bättre beslut.

Prissättning blir i praktiken mycket ofta en kombination av fakta (externa och interna faktorer) och gissningar (magkänsla). Ju mer du har vetskap om dessa olika delar desto mer ökar dina möjligheter att sätta rätt pris på dina varor och tjänster och ytterst driva ett framgångsrikt företag.

 

daniel.nakell@vdstodet.se

 

Share
MÄNNISKAN ÄR ETT KONSTIGT DJUR Strategi | 2023-11-22
Är du svag eller stark? Ledarskap | 2023-11-22
Säkra din orderingång! Sälj & Marknad | 2023-11-22
Aktiebrev Ekonomi & Finans | 2023-10-26
Alla kan bli lurade om det vill sig illa Ekonomi & Finans | 2023-10-26
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2023

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.