- Praktiska råd som fungerar

ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN

Sälj & Marknad | 2022-11-23

Några väldigt viktiga områden för framgångsrikt företagande är att aktivt arbeta med att få nöjda kunder och medarbetare. Det bästa och enklaste sättet är att fråga kunder och anställda – Vad tycker ni om oss som arbetsgivare/leverantör?  MEN.. det räcker inte bara med att fråga, du måste också aktivt LYSSNA.  Nästa steg är att vidta åtgärder för att eliminera eventuellt missnöje och kritik men också ta till dig förslag på förbättringar.”You can’t win them all” som de säger i amerikalandet, men ju fler desto bättre, eller hur?

I ett tidigare liv arbetade jag med att utveckla BI, ”Business Intelligence”, inom ett svenskt industriföretag. Det som överraskade oss var att i stort sett all information och kunskap som behövdes för att arbeta med strategi och taktik redan fanns inom organisationen. Det var bara att ta reda på var den fanns och gå ut och fråga. Viktigt i sammanhanget var att vara öppen för att LYSSNA på individer som man kanske aldrig kommunicerat med tidigare. Sannolikt folk inom andra yrkesroller än vad man tidigare diskuterat med.

Några av de bästa prospekterarna och informationsbärarna inom företaget är installatörer. När de är ute och jobbar träffar de ofta andra medarbetare på företaget än inköparna. I dessa interaktioner får de ofta höra en annan sanning än vad som framkommit tidigare. Installatören upplevs inte som säljare och kundernas medarbetare är ofta mer öppenhjärtiga mot dem. Installatörerna är listiga individer och ser ofta andra lösningar och ytterligare behov av lösningar som inte ingår i avtalet. Ta för vana att ”debriefa”, LYSSNA PÅ, installatören efter avslutat projekt och ta reda på om det finns mer att erbjuda kunden.

Så har vi frågan, vem skall man då lyssna på? Det är som Hoola Bandoola Band sjöng på tidigt 70-tal – Vem kan man lita på?  Din uppgift i dessa sammanhang är att bilda dig en uppfattning om vad alla medarbetare har för kunskap och trovärdighet. Detta är ett mycket långsiktigt arbete. Mitt mantra i dessa sammanhang är, lyssna inte (bara) på den som pratar mycket utan den som har något att säga. Du kanske känner igen medarbetaren som vid möten säger, jag håller med föregående talare, och sedan upprepar exakt samma sak som tidigare sagts. En sådan individ vill bara höras, men bidrar inte alltid så mycket till den framtida utvecklingen.

Din uppgift som mötesledare är att ge den kanske tystlåtna medarbetaren, som har något att säga, möjlighet att yttra sig. Det finns människor som känner obehag att prata inför andra och hellre sitter tysta än delge sin kunskap i ett öppet forum. Ta då en enskild diskussion med denna kompetenta medarbetare för att få dennes insikter inom området. Igen – LYSSNA. Är svenska inte medarbetarens modersmål så kan det vara en källa till att sitta tyst. Det är alltid svårt att formulera sig på annat språk än sitt eget modersmål. Ta dig tid att LYSSNA på alla medarbetare trots denna eventuella utmaning.

Efter att tagit reda på vad/vem du skall lyssna på kommer utmaningen – Hur skall du LYSSNA? Några tips – Ställ öppna frågor, LYSSNA till punkt, LYSSNA mellan raderna, LYSSNA på tonfall och betrakta kroppsspråk.

Vi på VD-stödet kan hjälpa dig att utveckla en LYSSNANDE företagskultur.

Stefan Erlandsson

Ladda ned denna PDF

Share
MÄNNISKAN ÄR ETT KONSTIGT DJUR Strategi | 2023-11-22
Är du svag eller stark? Ledarskap | 2023-11-22
Säkra din orderingång! Sälj & Marknad | 2023-11-22
Aktiebrev Ekonomi & Finans | 2023-10-26
Alla kan bli lurade om det vill sig illa Ekonomi & Finans | 2023-10-26
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2023

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.