- Praktiska råd som fungerar

Marknadsföring

Sälj & Marknad | 2018-01-30

Det är ofta man snubblar på frågan om marknadsföring och vad det egentligen är. Det är svårt att konkret ta på vad marknadsföring är och vad den gör, dessutom finns det ingen enhetlig definition för ordet. Många jämställer det med reklam, men så är det inte. Marknadsföring inbegriper mycket mer än reklam och har en stor inverkan på företagets konkurrenskraft, omsättning, tillväxt och vinst.

 

Definition av marknadsföring

Låt oss utgå ifrån denna enkla definition: marknadsföring sätter kunden och andra intressenters egna behov i centrum med syfte att kommunicera, att leverera lösningar och att sälja mer. Det är alltså aktiviteter som ska vidtas, eller beslut som ska fattas, för att tillfredsställa behoven, påverka efterfrågan av dina produkter, förstärka/förtydliga uppfattningen av ditt företag (image), värde som upplevs, urskilja dig från konkurrenterna, och mycket annat.

 

Ett exempel: en städfirma med ett kundsegment som är mycket miljömedveten kan bestämma sig för följande marknadsföringsstrategi:

 

-logotyp i grön och andra naturfärger/former

-använda orden ”hållbar och miljömedveten” på ett trovärdigt sätt

-tvättmedel och städartiklar som är ekologiska (eller svanen märkta)

-profilkläder som är av återanvänt tyg

-grönfärgade tjänstebilar med mycket låg utsläpp

-inga pappersfakturor

-medlem i Greenpeace eller motsvarande miljöorganisation

-osv

 

Med syfte att förtydliga vad marknadsföring är eller kan vara så har reklam i exemplet ovan inte nämnts. Alla dessa komponenter (logotyp, image, kommunikation, varumärke, beteende, osv) är en del av marknadsföringen som har kundens behov som utgångspunkt. Dessa insatser/beslut påverkar efterfrågan och hur en kund eller en potentiell kund upplever ditt erbjudande samt gör ett köpbeslut. Behoven som m.a.o. ska tillfredsställas styr egentligen din verksamhet och därmed bidra till att du når dina mål.

 

Att regelbundet använda marknadsföring som strategi i ditt företagande gör att du tänker igenom hur du organiserar, var du fokuserar och till slut hur du tjänar pengar. Samtidigt får företaget en styrka och en karaktär genom allt som görs. Marknadsföring är komplex och den ökande digitaliseringen (internet, e-handel, websidor, sociala medier, sökoptimering, google analytics, osv) erbjuder stora möjligheter för alla företag oavsett storlek och bransch. I grund och botten är marknadsföring ett logiskt tankesätt som handlar om att ta reda på behoven och stimulera efterfrågan genom att använda olika verktyg.

 

Vi på VD-stödet kan hjälpa dig med funderingar kring marknadsföring.

 

daniel.nakell@vdstodet.se

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.