- Praktiska råd som fungerar

En verksamhet ska inte vara händelsestyrd

Sälj & Marknad | 2021-01-28

Ett företag är vanligtvis en del av en komplex marknad och ständigt tävlar mot andra i branschen som också vill sälja likartade varor och tjänster. Det är där och då som kampen om kunderna utspelar sig. Företag som inser detta har också förstått att anpassa sig efter sin omgivning och aktivt jobbar med en marknadsstrategi.

En verksamhet ska inte vara händelsestyrd, utan det är du som ägare/VD/chef som bär ansvaret. Hur blir man konkurrenskraftig på sin marknad? Hur ska företaget anpassa sig till nya situationer?  Vilka kunder och vilka produkter borde verksamheten fokusera på?

Ansoffs matris

Igor Ansoff (Harvard Business School 1957) publicerade en artikel som blev grunden till den så kallade Ansoffs matris, eller produkt- och marknadsmatrisen. Utgångspunkten är en verksamhet som antingen vill få ut mer av sina befintliga produkter och marknader eller fokusera på nya produkter och marknader. Modellen är ett praktiskt verktyg och består av fyra delar: marknadspenetration, produktutveckling, marknadsutveckling, och diversifiering.

Marknadspenetration

“Gräv där du står”. Här satsar du på att sälja mer av dina nuvarande produkter till befintliga kunder. Exempelvis en frisörsalong som bjuder var femte klippning gratis, eller en pub som säljer billigare öl under happy hour. Denna strategi är relativt riskfri och lätt att tillämpa.

Produktutveckling

Det betyder att modifiera/ändra befintliga produkter eller lansera nya produkter till dina existerande kunder. Ett företag som tillverkar och säljer vinterjackor kan exempelvis erbjuda handskar och yllemössor; eller ett kafé som utökar sin meny med nya kaffesmaker. Grundidén är att skapa mervärde till kunderna och därmed öka intäkterna.

Marknadsutveckling

Här söker man efter nya marknader till sina nuvarande produkter. Det betyder att man expanderar till nya geografiska områden, nya kundsegment eller nya säljkanaler. Till exempel att öppna butiker på flera orter, eller att en städfirma riktar sig till privata hushåll istället för enbart till företag.

Diversifiering

Det innebär att gå in på en ny marknad med nya produkter. Det kan finnas viss likhet mellan det nya och det befintliga produkturvalet, eller så tar man fram produkter som är helt olik resten av portföljen, eller så kan man lansera en ny produkt på en helt ny marknad. Exempelvis en firma som jobbar med fasadrenoveringar startar med installation av solceller, eller en tillverkare av PC börjar utveckla datorspel, eller ett byggföretag som startar e-handel för arbetskläder. Denna strategi kräver tid och resurser.

Vägen framåt

Det är du som analyserar och planerar vad som är optimalt för din verksamhet. I de allra flesta fall så har du dessutom målsättningar på kort- och långsikt att ta hänsyn till. Om du tänker efter så finns ditt företag alltid i en eller flera av dessa fyra ”Ansoffrutor”. Varje ruta kräver ditt engagemang. Göra bland annat en kostnads- och intäktsanalys som en del av ditt beslutsunderlag. Ha koll på var du befinner dig, om du vill vara kvar där eller om du vill flytta. Matrisen ska då hjälpa dig bestämma vilken strategi du ska välja med beaktande av två variabler: produkten och marknaden. Vi på VD-stödet vet hur.

Vill du veta mer hur du kan använda Ansoffs matris i din verksamhet så kontakta:

Daniel Nakell

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.