- Praktiska råd som fungerar

#Content #Marketing (CM)

Sälj & Marknad | 2018-12-18

Ett till engelskt ord är det väl många som tänker, men som så mycket annat inom marknadsföring är det USA som är föregångare i detta område. Begreppet CM definieras som löpande kommunikation med företagets målgrupp utan det huvudsakliga syftet att sälja produkter och tjänster. Målsättningen är att ha innehåll (content) som de valda målgrupperna värdesätter och som samtidigt gagnar företaget.

Kommunikation
CM är en del av företagets kommunikation och kräver därmed planering om det ska bli effektivt. Allt innehåll som uppfattas som relevant, intressant och dessutom sant attraherar läsare, tittare och åhörare; så enkelt är det! Aktivt användande av CM skapar efterfrågan, håller kontakt med existerande och potentiella kunder, ge nya leads, #bygger #varumärket, etablerar relationer, och ytterst påverkar #köpbeteendet. Det är den ambitionsnivån som företag ska ha med denna satsning.

Vad ska jag göra?
För att kunna få störst #affärsnytta med CM så är nästa steg att börja jobba med följande fyra områden.

*Målgrupp. Vilka personer vill vi nå? Befintliga kunder, nya kunder eller kanske båda? Kan de indelas i olika grupper eller kan de betraktas som homogena? Kom alltid ihåg att all kommunikation sker på mottagarens villkor.

*Syftet. Vad är målsättningen med vårt budskap? Vad vill vi att vår målgrupp ska tänka på, göra eller känna när dem har tagit del av vår text, film, logga eller ljudinspelning? (t.ex. vad tänker du eller känner när du stöter på ordet Volvo?)

*Kanaler/plattformar. Man kan grovt indela detta i digitala och traditionella. Digitala kanaler är egen hemsida, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, nyhetsbrev, e-post, bloggar, poddar osv. Den traditionella delen är tidningar, TV/radio, fysiska brevutskick, frukostmöten, mässor, lyktstolpar, anslagstavlan i livsmedelsbutiken osv. Bästa resultat nås ofta genom en smart blandning av olika kanaler.

*Innehåll. Här gäller det att skapa, producera, formulera och slutligen distribuera innehållet. Detta tar tid men det lönar sig att noggrant fundera igenom den här delen. Tänk bl.a. på företagets alla aktiviteter inom kommunikation och försök att få alla delar att synka ihop. Det ska finnas en igenkänningsfaktor som målgruppen uppfattar i allt som görs.

Mäta och utvärdera
Det är ibland svårt att på förhand veta hur resultatet av CM blir men då är det bra att testa vad som funkar/inte funkar, analysera och följaktligen justera. Det som mäts finns och det som inte mäts finns inte! En självförklarande mening som är grundläggande för att ta reda på om det går i rätt riktning och mot det tilltänkta målet.

Klicka Daniel Nakell för att se hans konsultprofil

Share
MÄNNISKAN ÄR ETT KONSTIGT DJUR Strategi | 2023-11-22
Är du svag eller stark? Ledarskap | 2023-11-22
Säkra din orderingång! Sälj & Marknad | 2023-11-22
Aktiebrev Ekonomi & Finans | 2023-10-26
Alla kan bli lurade om det vill sig illa Ekonomi & Finans | 2023-10-26
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2023

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.