- Praktiska råd som fungerar

BENCHMARKING

Sälj & Marknad | 2017-12-13

Förbättringspotential kan hittas inom företagets alla funktioner och processer. Genom att jämföra sig med de bästa kan man lära sig mycket.

Hur går då en benchmarking till? Den delas ofta upp i 5 steg.

 

1. Vad skall benchmarkas

Det varierar naturligtvis från bransch till bransch och företag till företag. Börja med att identifiera symtom som du inte gillar. Det kan vara dålig lönsamhet, hög personalomsättning, hög arbetsbelastning, för låg debiteringsgrad eller annat. Ta gärna hjälp av någon för denna diskussion.

 

2. Hitta ett bra benchmarking företag

Företaget man jämför sig emot bör vara så lik den egna verksamheten som möjlig så att jämförbarheten blir så stor som möjligt. Fråga dig själv, vilket/vilka företag ser jag upp till? Bäst är om ni kan samarbeta i detta så att båda företagen får nytta av det. 

 

3. Informationsinsamling

Det finns information att hämta på många ställen. På företagens egna hemsidor kan det finnas mycket att läsa. På bolagsverket och andra ställen kan man beställa ut årsredovisningar. Branschorganisationer brukar ofta sammanställa statistik över medlemsföretagen. Facktidskrifter kan också bidra med mycket information. Kreditupplysningsföretag som t ex Syna visar jämförande branschsiffror. 

 

4. Analys

Det här är den mest kreativa delen av processen. Hur skall jag tolka informationen och hur kan jag använda den. Det är under analysen du identifierar de underliggande faktorerna som påverkat skillnaderna mellan det som benchmarkats hos företagen. Det är inte alltid alldeles uppenbart. Ta gärna hjälp med analysen. 

 

5. Åtgärder

När förbättringsområden identifierats är nästa steg att starta förbättringsarbetet. Mål skall sättas och brytas ned samt en tidsplan upprättas. Aktiviteter skall definieras och genomdrivas. Under resans gång kommer det att flyta upp saker som man inte tänkt på och som kommer att behöva åtgärdas. Det kan vara arbetsprocessen eller kanske att organisationen som behöver struktureras om.

Benchmarking är inte bara ett kort projekt utan ett kontinuerligt arbete för bästa resultat.

Vi på VD-stödet kan stötta dig med benchmarking arbetet.

stefan.erlandsson@vdstodet.se

Share
Bli en bättre beslutsfattare Ledarskap | 2020-12-14
Vad är ett ledningssystem? Strategi | 2020-12-14
Partnerskap – Lätt att gå in i men svårare att ta sig ur! Ekonomi & Finans | 2020-12-14
Likviditet – varför? Ekonomi & Finans | 2020-11-25
Kampen om kunden Sälj & Marknad | 2020-11-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2021

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.