- Praktiska råd som fungerar

Vikten av att hantera och tolka siffror

Ledarskap | 2016-03-16

Som chef har man en rad olika ansvarsområden. Den som är chef för hela eller delar av företaget har ofta ett större eller mindre ekonomiansvar. Att ha en grundläggande kunskap om ekonomi är därför en grundläggande förutsättning. Vad som krävs för att hantera ditt chefsuppdrag är naturligtvis väsentligt att ta reda på och att komplettera de brister som du känner att du har.

Men lika väsentligt som det är att kunna förstå och affärsmässigt tolka olika ekonomiska parametrar är att kunna presentera ekonomin, och att på ett pedagogiskt och begripligt sätt förklara ekonomiska mål och resultatuppföljningarna för såväl styrelse, ledningsgrupp men också för medarbetare i verksamheten. Att involvera medarbetare i en process där man får förståelse för vad det är som skapar resultat och lönsamhet samt skapar delaktighet i hur var och en kan påverka, bidrar till ökad lönsamhet.

Att bara få en massa siffror presenterade för sig skapar ingen delaktighet utan du måste också få medarbetarna att förstå varför det här med ekonomi är viktigt och hur var och en kan bidra till resultatet.

• Om vi kan minska kassationerna i produktionen med x procent, vad betyder det i ökade intäkter?

• Om vi ökar antalet debiterbara timmar med x procent vad betyder det på sista raden?

• Om vi ökar genomströmningen av varor/material hur påverkar det lagerkostnaderna?

Genom att förstå hur de olika delarna i verksamheten påverkar resultatet på sista raden kan var och en på olika sätt medverka till ett bättre resultat.

Om företaget behöver minska sina kostnader på olika sätt blir spareffekten bra mycket större om medarbetarna själva får föreslå vad man kan spara på. Det är också viktigt att visualisera resultatet, hur går det? Är vi på väg mot målet eller behöver vi göra något mer?

Bilder, tabeller, kurvor synligt placerade i verksamheten kan öka engagemanget så att medarbetarna ägnar större intresse för de ekonomiska frågorna oavsett om det handlar om att effektivisera eller spara kostnader.

Agneta Nyberg

agneta.nyberg@vdstodet.se 

Share
MÄNNISKAN ÄR ETT KONSTIGT DJUR Strategi | 2023-11-22
Är du svag eller stark? Ledarskap | 2023-11-22
Säkra din orderingång! Sälj & Marknad | 2023-11-22
Aktiebrev Ekonomi & Finans | 2023-10-26
Alla kan bli lurade om det vill sig illa Ekonomi & Finans | 2023-10-26
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2023

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.