- Praktiska råd som fungerar

Vad är ett kollektivavtal?

Ledarskap | 2018-02-28

Ett kollektivavtal tecknas mellan en arbetstagar-  och en arbetsgivarorganisation eller mellan en arbetstagarorganisation och en arbetsgivare. Det senare kallas ofta för hängavtal eftersom det hänvisas till något av de kollektivavtal som facket har med en arbetsgivarorganisation. Kollektivavtal reglerar löner, ledigheter, semester, pensioner, sjukersättningar och alla övriga villkor mellan parterna.

En arbetsgivare blir bunden av kollektivavtal genom att gå med i en arbetsgivarorganisation, teckna hängavtal eller ta över en verksamhet med personal och kollektivavtal. I det senare fallet har arbetsgivaren möjlighet att säga upp avtalet.

Arbetsgivarorganisationer tar ut en avgift med en viss procentsats på lönerna i bolaget. Som medlem i arbetsgivarorganisationen får du hjälp med bland annat central förhandling och tolkning av kollektivavtalet. Facken kan begära någon form av avgift för hängavtal för att täcka sina kostnader för information mm till arbetsgivare med hängavtal.

Fördelar med kollektivavtal

Kollektivavtalen innehåller bra lösningar på många övergripande frågor. Som arbetsgivare innebär det att du inte behöver ta ställning och hitta lösningar till varje enskild fråga. Därutöver så ger kollektivavtalet förutsägbarhet. Arbetsgivare och anställda har tydliga regler att förhålla sig till och vet vad som gäller i olika situationer. Ett företag som är kollektivavtalsanslutet bedöms traditionellt sett dessutom som ett seriöst och pålitligt företag.

Med det sagt så finns det inget som säger att ett företag som inte är kollektivavtalsanslutet skulle vara mindre seriöst än ett företag som valt att ansluta sig.

Nackdelar med kollektivavtal

Den största nackdelen med kollektivavtalen är att de saknar flexibilitet, vilket blir extra påtagligt i mindre organisationer där varje individ har en unik roll. Därutöver kan det upplevas som att kollektivavtalen med sitt fokus på kollektivet och arbetstider inte har hängt med i den förändring som sker på arbetsmarknaden. I många moderna tjänsteföretag är verksamheten exempelvis beroende av individernas prestation där arbetstid och fritid flyter in i varandra. Det kan bli svårhanterligt med kollektivavtal. I företag med ett fåtal anställda upplevs kollektivavtalet ofta som en administrativ börda istället för den förenkling som det är ämnat för.

Generellt kan man säga att kollektivavtalen lämpar sig bäst för arbetsgivare som har en homogen arbetsstyrka, dvs. många anställda med likartad utbildning och erfarenhet som utför snarlika arbetsuppgifter. Detta eftersom du som arbetsgivare då inte behöver förhandla med varje individ utan istället förhandlar med gruppen som helhet.

Viktigt att komma ihåg är dock att om kollektivavtal inte är rätt alternativ för ditt företag så måste du hitta andra lösningar på de frågor som uppstår.

 jan.marcusson-stahl@vdstodet.se

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.