- Praktiska råd som fungerar

Teamarbete - ledningsgrupp

Ledarskap | 2016-11-15

Vi vet alla att Fem myror är fler än Fyra elefanter. Vi borde också veta att Fem hjärnor är skarpare än En. Gör vi det? I ord? Jo oftast! I handling? Kanske inte lika ofta?

När är det dags att börja tänka i teamarbete och ledningsgrupp?

För den som äger och driver ett eget företag kan detta vara en utmaning att arbeta i team. Som entreprenör är man ofta ”själv bäste dräng” och det kan säkert äga sin riktighet då man är den som kanske byggt upp en verksamhet från noll till något substantiellt. Man är den som kan rörelsen utan och innan och kanske ”experten” i företaget vad gäller flera områden. I det läget kan det handla om en nödvändig mental förändring av inställningen till verksamheten; Att våga ta in andra i beslutsprocessen. Dags att bygga ett lag.

Om det egna företaget vuxit i omsättning och även antalet anställda når man en punkt där det är nödvändigt att ha en ledningsgrupp. Det lag man sätter upp bör komplettera varandra så att man har rätt kompetens inom relevanta områden. Ett lag kan inte bestå av elva Zlatan. En ledningsgrupp bör bestå av individer med olika insyn i verksamheten och dess utveckling och som har olika personliga styrkor.

Ledordet är: högt i tak! Se till att alla kan, vill och får bidra! De tystlåtna får ges ordet. De pratsamma kanske dämpas något. Det är ett lagspel och VD:n bör styra likt en spelande tränare!

I Sverige har vi mycket av konsensusambitioner i vårt teamarbete. Vi ska nå en gemensam, överenskommen ståndpunkt i slutänden. Det är definitivt en styrka i svenskt lagarbete MEN i detta ligger också lite av en konflikträdsla. Konflikter behöver inte alls vara destruktiva och allvarliga. Tvärtom, inom rimliga gränser visar de på olika synsätt och olika möjliga lösningar på ett problem. Det är upp till lagledaren att styra detta på rätt sätt. Vi som varit med ett tag vet att det kan bli en härlig spänst och dynamik i diskussionerna då exempelvis Produktionschefen och Försäljningschefen har skilda åsikter.

Som ledningsgrupp bör man träffas regelbundet för beslut, statusrapportering och återkoppling. Hur ofta? – Så ofta det krävs! I vissa verksamheter en gång i veckan. I andra en gång i månaden.

Teamarbete är en styrd process, där man bör ha god tillgång till bollplank och återkoppling.

Mycket av lagarbetet sker faktiskt enskilt för men med lagets bästa för ögonen. 

Möten i kombination med frekventa ad hoc-kontakter rekommenderas.

 

 

peter.pettersson@vdstodet.se

Share
Bli en bättre beslutsfattare Ledarskap | 2020-12-14
Vad är ett ledningssystem? Strategi | 2020-12-14
Partnerskap – Lätt att gå in i men svårare att ta sig ur! Ekonomi & Finans | 2020-12-14
Likviditet – varför? Ekonomi & Finans | 2020-11-25
Kampen om kunden Sälj & Marknad | 2020-11-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2021

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.