- Praktiska råd som fungerar

TAIICHI OHNO

Ledarskap | 2018-06-28

En av Toyotas chefer på 50-talet (Taiichi Ohno) insåg att många problem i produktionslinjerna inte löstes effektivt och felen var återkommande. Det var frustrerande. Herr Ohno funderade mycket på detta och kom småningom fram till en enkel metod. Han uppmuntrade sina medarbetare att fråga “varför” fem gånger när ett problem uppdagades. Denna analysmetod visade sig vara mycket framgångsrik och användbar för att hitta grundorsakerna till de flesta fel. Han lär ha sagt att “The root cause of any problem is the key to a lasting solution”. Kvalitetstänkande så det förslår!

Att ställa frågan VARFÖR fem gånger

Att fråga “varför” fem gånger visade sig också vara en utmärkt metod för att hitta nya och innovativa lösningar för sina produkter/tjänster. Vare sig det gäller ett produktionsproblem eller ett klagomål från en kund var Herr Ohno övertygad om att bara man riktar in sig på källan och går vidare med “varför” så kommer man till “roten” och därmed en bra lösning.

 

Det har skrivits åtskilligt om att fråga “varför” fem gånger och har lyfts upp som en kvalitetsåtgärd inom praktiskt taget all typ av produktion t.ex. fordon, maskiner, motorer och elektronikprylar. SixSigma och Lean har delvis sina rötter där. 

Jag vill dock framhäva att detta fungerar lika bra på oss människor. Tänk efter. När var det senast du frågade dig själv “varför?” Och när frågade dig själv fem gånger.

Det är inte ofta man gör det. Vi vet ju från hjärnforskningen att människor går mestadels på “autopilot” och flertalet beslut fattas utan att vi är medvetna om dem. Att vara företagsägare, VD, chef och ledare kräver ett kontinuerligt beslutsfattande om både stort och smått, högt och lågt, viktigt och banalt. Jag tror inte att vi är ofta på “autopilot” i dem rollerna men risken finns att vi ibland inte stannar upp för att analysera vår tankeprocess när det kommer till allvarliga och viktiga spörsmål. Det gäller att förflytta sig en stund från sin bekvämlighetszon och vara en “rumpnisse” som figurerna i Astrid Lindgrens saga; de som hela tiden sa “vaffordådå?” och “vafforedepådettaviset?”. 

Man behöver inte fråga sig själv exakt fem gånger, men i varje fall tillräckligt många gånger för att fördjupa sig i sin egen förståelse. I längden kommer detta sannolikt att leda till bättre och gedigna beslut som ytterst gynnar företaget.

“Varför” är början, “hur” är resan, och “när” är tidtabellen som visar resultat. 

Välkomna att höra av er till VD-stödet!

daniel.nakell@vdstodet.se

 

Share
MÄNNISKAN ÄR ETT KONSTIGT DJUR Strategi | 2023-11-22
Är du svag eller stark? Ledarskap | 2023-11-22
Säkra din orderingång! Sälj & Marknad | 2023-11-22
Aktiebrev Ekonomi & Finans | 2023-10-26
Alla kan bli lurade om det vill sig illa Ekonomi & Finans | 2023-10-26
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2023

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.