- Praktiska råd som fungerar

Social hållbarhet

Ledarskap | 2019-11-13

Flera definitioner finns att tillgå om social hållbarhet men i grund och botten så handlar det om att vara mån om sina medmänniskor, samhället och omvärlden. Ämnet inbegriper frågor om arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet, mångfald, välbefinnande, arbetsvillkor, diskriminering och liknande. Det baserar sig på idén att om vi mår bra så mår omgivningen också bra, och vice versa.

Dessa stora frågor är onekligen svåra att lösa, men du som företagare har många möjligheter att åtminstone påverka din närmaste omgivning. Du kommer en bit på vägen om du försöker tänka och agera som en god och ansvarstagande företagsägare. Här följer några konkreta exempel:

-stöd till praktik, prao, nyanlända, Nyföretagarcentrum osv

-sponsring av föreningar (Missing People, Scouter, Friends, idrott, kultur, Cancerfonden, osv)

-införa kvalitetssystem ISO 26000 (vägledande för socialt ansvarstagande)

-rekrytera med mångfald och mera könsjämlikt

 

Det finns många fördelar med att bidra till social hållbarhet. Att få ett gott samvete är mänskligt och bra men som en företagare är det också affärsmässigt lönsamt, varför? Jo, tänk på att det finns en del människor på arbetsmarknaden som dras till arbetsgivare med positiva värderingar och visat samhällsansvar. Vi hör ju ofta att företag skriker efter kompetens, och det är inte enbart en utbildningsfråga, det är också en attraktionsfråga. Hur lockar du nya medarbetare? Vad vet du om deras värderingar?

 

För det andra så visar studier att de företag som har medarbetare i olika åldrar, olika kön, och olika bakgrund presterar bättre än sina branschkollegor. Detta ställer krav på dig som chef att ta tillvara olikheter för att framgångsrikt leda ditt företag. Det här kommer dessutom att ge dig ett starkare varumärke. Hur gör du i ditt företag idag?

 

Många kunder kräver av sina leverantörer att informera om hur man jobbar med hållbarhetsfrågor. Det är ytterligare en anledning till att tänka affärsmässigt i det här sammanhanget och därmed skaffa dig en konkurrensfördel.

 

Tiden har passerat när man ansåg hållbarhet som en trend, nu är det en medveten strategi som gäller. Det visar på ett starkt ledarskap och på att du är lyhörd för samhällsdebatten. Om det finns två likvärdiga aktörer på en marknad så kan du vinna på att visa dig vara den som hanterar social hållbarhet på ett schysst sätt. Var därför inte tveksam till att integrera det i din verksamhet.

Daniel Nakell

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.