- Praktiska råd som fungerar

Ledarskap i den strategiska planen

Ledarskap | 2016-02-22

Har ledarskapet en plats i din strategiska plan?

De flesta företag har system och strukturer för att anpassa sig till den snabba utvecklingen i omvärlden men att utveckla ledarskapet så att det fungerar i den nya verkligheten är komplext och glöms ofta bort.

Forskningsresultat visar att ledarskapet är en väsentlig parameter för att åstadkomma både kortsiktig och långsiktig lönsamhet och effektivitet. Att skapa ett ledarskap som stödjer framtida konkurrenskraft är en viktig del i ditt strategiarbete och en förutsättning för att era strategier ska få en effekt i verksamheten.

Att ledarskap är personbundet och situationsbundet är en självklarhet. Så basen är alltid att ledarskap utvecklas utifrån dig som individ, med de styrkor och svagheter, de värde-ringar och synsätt och de visioner som du och dina ledare har. Därefter handlar det om att anpassa ledarskap utifrån den situation som ni befinner er i. Ibland är din uppgift som ledare att motivera och inspirera, ibland att fatta svåra beslut. Ibland är det rätt att delegera, ibland att gräva ner sig i detaljer. Goda och effektiva ledare anpassar sin stil till situationens krav, men de är alltid sig själva.

Vill du bli en ledare och skapa ett effektivt ledarskap i verksamheten så behöver du låta ledarskapet ta plats i den strategiska planen annars är risken att den strategiska planen aldrig blir genomförd.

Agneta Nyberg
agneta.nyberg@vdstodet.se

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.