- Praktiska råd som fungerar

Fyra viktiga områden för ledningsgruppen att arbeta med

Ledarskap | 2016-05-27

Allt fler organisationer etablerar ledningsgrupper på olika nivåer och frågor som rör dess funktion, sammansättning och arbetssätt diskuteras ofta. Vad är viktigt att tänka på? Hur får jag den så effektiv som möjligt? 

Hur jag organiserar min ledningsgrupp har avgörande betydelse för verksamhetens utveckling och effektivitet. Gruppen måste själv definiera sin roll och sitt uppdrag även om chefen har det yttersta ansvaret. 

Om inte syfte, mål och arbetssätt är klart och tydligt kan arbetet lätt bli ineffektivt. Vilka som ska sitta i ledningen avgörs av uppdraget och vilka kompetenser som behövs för att verkställa uppdraget. 

Följande områden som är viktiga att arbeta med för att verksamheten ska bli så effektiv som möjligt 

Affären 

Vilka faktorer är det som spelar en avgörande roll för organisationens långsiktiga framgång och hur arbetar vi med dessa? Här finns viktiga utvecklingsfrågor som ledningen måste organisera för att lösa. 

Organisationen 

Har vi en optimal organisation för den affär vi driver?  

Teamet 

Hur effektivt fungerar individerna i de uppgifter de har att lösa tillsammans dvs samarbetet. 

Hur tar vi vara på de olika kompetenserna? Hur fattar vi beslut? Hur hanterar vi konflikter? 

Individen 

Varje individ har större förutsättningar att ge ett kvalificerat bidrag om hen har god självkännedom både när det gäller sina fackkunskaper som sitt sätt att fungera tillsammans med andra Namn 

 

agneta.nyberg@vdstodet.se 

Share
MÄNNISKAN ÄR ETT KONSTIGT DJUR Strategi | 2023-11-22
Är du svag eller stark? Ledarskap | 2023-11-22
Säkra din orderingång! Sälj & Marknad | 2023-11-22
Aktiebrev Ekonomi & Finans | 2023-10-26
Alla kan bli lurade om det vill sig illa Ekonomi & Finans | 2023-10-26
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2023

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.