- Praktiska råd som fungerar

Förebygg sjukskrivning

Ledarskap | 2016-12-12

Bidraget till det arbetsplatsnära stödet är en utredande insats som kan användas både för att förebygga sjukskrivningar och för att underlätta för anställda att komma tillbaka i arbete. 

Det kan till exempel handla om anpassning av arbetsuppgifter och arbetstid eller om konsultation kring arbetshjälpmedel. Syftet är att medarbetare och chef ska göra en gemensam planering och komma överens om lämpliga insatser. 

Du har t ex en medarbetare som har upprepad korttidsfrånvaro och du vill veta om det är arbetsrelaterat. Då kan du få hjälp att kartlägga detta av t ex Företagshälsovården. 

För att få bidrag ska följande ingå i kartläggningen 

  • medarbetarens funktion i förhållande till arbetsuppgifterna.
  • medarbetarens resurser och hinder.
  • övervägande av alternativ t ex hjälpmedel, arbetsresor eller anpassning.
  • dialog med arbetsplatsen om lämpliga insatser.

 

Samma hjälp kan du få om du ser signaler på ohälsa eller det finns risk för långvarig sjukskrivning. Detsamma gäller om någon kan ha svårigheter att komma tillbaka efter en lång sjukskrivning.

Den som gör utredningen måste vara godkänd av Försäkringskassan och då betalas

halva kostnaden dock max 7000 kronor per insats. Bidraget går direkt till dig som arbetsgivare.

Läs mer på www.forsakringskassan.se

Källa: Försäkringskassan

 

agneta.nyberg@vdstodet.se 

 

Share
Löne- och ekonomiadministratör Platsanonser | 2020-07-09
Tar man bort den stora svampen växer de små upp Ledarskap | 2020-06-23
Plötsligt händer det…. Strategi | 2020-06-23
Vad behöver du veta för att ratta din bil? Ekonomi & Finans | 2020-06-23
Agilt tänk Ledarskap | 2020-05-27
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2020