- Praktiska råd som fungerar

All Kommunikation sker på mottagarens villkor

Ledarskap | 2018-04-04

Här menar jag kommunikation som sker mellan människor och omfattar ord, kroppsspråk, tonfall, och röststyrka. Att kommunicera är en förutsättning för att vi människor överhuvudtaget ska kunna leva och utvecklas tillsammans.

Många problem och konflikter sägs ha sin grund i bristfällig kommunikation, och samtidigt så är den raka motsatsen också sann. Men varför är kommunikation så svårt och hur kan vi använda den för att förbättra oss, våra relationer och våra företag.

Det handlar om mottagaren

Vi människor är sociala varelser som lever i grupp och kommunikation är ett nödvändigt verktyg för ett lyckat samspel. Att uttrycka åsikter och delge tankar till andra är en grundbult i alla mellanmänskliga sammanhang. Det är ett beteende som vi tar för givet och inte reflekterar så mycket över. Ett besluts-/arbetsmöte t.ex. på jobbet blir lätt ett forum för tyckande, men är egentligen till för att du ska förstå andra och lika mycket för att andra ska förstå dig. Värst är när alla är tysta förutom chefen, ledaren eller ägaren som lätt och omedvetet slösar bort dyrbar arbetstid.

HUR vi kommunicerar är egentligen den avgörande faktorn för att vi ska lyckas skapa förståelse. Missförstånd kan leda till felaktiga beslut, medarbetare som slutar, produktionsbortfall, att kompanjonskapet spricker eller att en kundrelation tar slut. Ett hårt slag för vilket bolag som helst. Här följer några råd för att kommunikationen ska bli bättre och effektivare:

-lyssna, det är minst lika viktigt som att prata!

-försök förstå innan du blir förstådd, ta inte det som en kamp om vem som har rätt eller fel, eller vem som har de vassaste argumenten; tänk istället ”vi ska uppnå framsteg tillsammans”!

-det är inte ditt fel om du blir missuppfattad, men det är ditt ansvar hur du kommunicerar så du blir rätt uppfattad!

-tala med varandra, inte om varandra!

-öppna dina sinnen så att du bli varse dina och andras känslor, men låt inte starka känslor ta över; som bekant är det vanligt att man ångrar det man säger under inflytande av starka känslor!

-kroppsspråket är halva budskapet, så tänk på vilka signaler du skickar ut med din kroppshållning, ögonkontakt, huvudböjning, händerna, gester, miner osv

-var genuin och positivt engagerad så smittar det av sig!

-det finns hopp för alla och det går att träna på denna färdighet!

Avslutningsvis så vill jag citera en person som apropå kommunikation sade att "hade jag mer tid så hade min text blivit betydligt kortare". Välkomna att höra av er till VD-stödet.

daniel.nakell@vdstodet.se

Share
Bli en bättre beslutsfattare Ledarskap | 2020-12-14
Vad är ett ledningssystem? Strategi | 2020-12-14
Partnerskap – Lätt att gå in i men svårare att ta sig ur! Ekonomi & Finans | 2020-12-14
Likviditet – varför? Ekonomi & Finans | 2020-11-25
Kampen om kunden Sälj & Marknad | 2020-11-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2021

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.