- Praktiska råd som fungerar

Vad behöver du veta för att ratta din bil?

Ekonomi & Finans | 2020-06-23

Det här med ekonomi och nyckeltal handlar om viktiga siffror som visar hur ditt företag mår. Man kan säga att dina styrkor och svagheter syns om du regelbundet har koll. Men måste man ha alla dessa statiska nyckeltal? När du kör en bil så har du tillgång till information som visar hastighet, varvtal, bränslemängd, hel/halvljus, dags för service, temperatur, oljetryck osv. Detta signalerar läget och kanske får dig att agera eller inte agera. Samtidigt är det inte nödvändigt med en fullständig uppdatering för då kan du inte fokusera på själva körandet. Så kan man säga om nyckeltal och företagsledning.

På tal om tal

Att driva ditt företag kräver bl.a. kompetens inom ekonomi som omfattar löner, skatter, MOMS, arbetsgivaravgifter, bokslut, resultaträkning, balansräkning, osv. Det finns revisorer, bokförare och andra kompetenta personer omkring dig som kan det, så ta deras hjälp! Det som du däremot ska ha koll på är tal och uppgifter som är tydliga och relevanta för dig och din organisation. Detta syftar inte enbart på bokföringsmässiga nyckeltal, utan också andra individuella mätetal som visar hur du ligger till.

Vart är du på väg?

Företagen är olika och därmed kan deras målsättningar skilja sig åt. Det är dessa mål som påverkar ditt val av vilka mätbara tal som är aktuella för din firma. Du kanske struntar i omsättningen och tycker att vinsten är viktigare, eller att en viss nivå på eget kapital är det enda som gäller, eller att varje säljare ska ha minst x kronor i försäljning varje månad. Viktigast är att du bestämmer vilken väsentlig information som du ska använda dig av längs vägen mot dina mål. 

Några exempel

-kassaflöde: den visar ditt företags faktiska in- och utbetalningar (likvida medel) under en viss tid; vänta inte till årsbokslutet utan gör en sådan sammanställning minst en gång per kvartal

-soliditet och likviditet: bestäm vilka miniminivåer som gäller och följa upp

-fakturering: jämför betaltider i dina kundfakturor med dina leverantörers, kolla månatligen förfallna fakturor i procent av dina kundfordringar

-kundbesök: hur många kundbesök görs varje månad jfr med målet?

-butikskunder: hur många kunder går in i din affär varje dag? hur många köper?

-trafiken på din hemsida: hur många besöker hemsidan? hur länge stannar dem? tar dem kontakt?

-produktion: mycket övertidstimmar? hur många är sjukskrivna?

-bränslekostnader: hur mycket diesel går åt i varje fordon du har?

Ovannämnda områden är en bråkdel av vad du kan tänkas ha nytta av. Man kan betrakta dessa uppgifter som symtom eller resultat av en hel del aktiviteter i bakgrunden. Det är du själv som ska prioritera och mäta de viktigaste talen som leder dig mot målet. Agera helst i god tid ifall det är något som ”sticker ut” eller ”inte stämmer” så har du lättare att åtgärda det.

Vilka målsättningar har du? Hur visa framstegen? Vi på VD-stödet kan hjälpa dig ta fram en instrumentpanel som passar dig och som avspeglar viktiga nyckeltal på ett överskådligt sätt.

Daniel Nakell

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.