- Praktiska råd som fungerar

Utdelning i fåmansbolag

Ekonomi & Finans | 2016-03-16

3:12-regeln

Utnyttja dagens förmånliga utdelningsregler innan det är försent. Det finns risk för skattehöjningar för ägare till fåmansföretag i den nya 3:12 utredning som inom kort ska lägga fram sina förslag.

Vilket regelverk gäller för utdelning i fåmansföretag?

Huvudregeln

Baseras på bolagets löneunderlag. Löneunderlaget består av kontanta medel utbetalat året före utdelningsåret. Om ni kvalificerar er till att använda huvudregeln så får ni använda 50 % av bolagets löneunderlag som gränsbelopp. För utdelning under 2016 (som deklareras 2017) gäller följande – Ägaren måste ta ut en lön under 2015 på minst 348 600 kr + 5 % av bolagets totala lön eller 557760 kr (9,6*IBB). För att kvalificera sig så ska nedanstående vara uppfyllt.

 

• Ni får endast räkna med de löner som har betalats ut under den tiden som du ägt bolaget.

• Ni måste äga minst 4 % av aktierna. 

• Ni kan inte nyttja mer än 50 gånger din egen eller närståendes lön.   

• Det finns ett tak för utdelningen på 90 inkomstbasbelopp (5229 000 kr 2015). Förmåner räknas inte med i löneunderlaget. 

• Tänk också på att dotterbolag endast får inkluderas i beräkningen om dotterbolaget ägs till mer än 50 %. Det räcker således inte med 50 %.

Använd alltid huvudregeln om ditt löneuttag är högre än 366 948 kr. 50 % av all lön över denna spärr lön beskattas till 20 %. I praktiken blir skatten 37,6% (först beskattas vinst med 22 % sedan beskattas vinsten efter skatt - 78 % med 20 %). 

Schablonregeln

Schablonregeln säger att en ensam fåmansföretagare år 2015 kan ta ut 156 475 kronor i utdelning. Inget löneuttag krävs. Regeln får endast användas om du ägt aktierna vid årets ingång. Du får bara använda schablonregeln för ett företag om året. 

Alternativ om du inte kvalificerar dig för huvudregeln och har höga vinster

Överväg att lägga aktiebolaget vilande (i träda). Driv istället verksamheten i en enskild firma. Efter fem år räknas du som passiv aktieägare och utdelning av upparbetade vinster i bolaget kan göras till 25 %.

Maximera din utdelning nu – sämre utdelningsregler på gång

Det pågår en utredning med uppgift att se över reglerna för beskattning av ägare till fåmansföretag. Utgångspunkten är att förändringarna ska leda till ökade skatteintäkter. Utredningen ska lämna fram sitt betänkande senast den 1 september 2016. 

De gränsbelopp som skapats de senaste åren är betydligt större än de utdelningsmöjligheter som företagen har. Det finns därför en uppenbar risk att det sparade utdelningsutrymmet kommer att försämras alternativt tas bort. Det mest troliga är att huvuddelen av förslagen sannolikt inte införs förrän 2018 men det kan bli så att delar av de nya reglerna börjar gälla redan från 2017. Indikationer tyder också på att storleken på det utdelningsbara utrymmet kan minskas från 50 % av löneunderlaget. 

För att inte drabbas av de förmodat försämrade reglerna så rekommenderar jag att ni maximerar utdelningen under 2016 (baserat på räkenskapsåret 2015).  Om ni funderar på att sälja bolaget och har sparat utdelningsutrymme - så gör det under 2016 för att säkerställa att ni får nyttja ert sparade utdelningsutrymme. Var uppmärksam på vad de nya reglerna innebär för er och maximera ert löneunderlag för 2016 och håll tummarna för att de nya (förmodligen) försämrade reglerna börjar att gälla först 2018.

Olof Grahn

olof.grahn@vdstodet.se 

 

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.