- Praktiska råd som fungerar

Oorganisk tillväxt- är det ett alternativ för mig?

Ekonomi & Finans | 2017-04-21

Många företag har som strategi, formulerad eller outtalad, att växa långsamt med egna genererade vinstmedel. En försiktig traditionell modell väl beprövad i hundratals år för att växa och utveckla verksamheter.

En mer offensiv strategi är ibland ett bättre alternativ.

I vår allt snabbare globala ekonomi kan de traditionella tillväxt strategierna vara för långsamma. Konkurrenterna poppar upp i en allt snabbare takt och tar marknadsandelar eller hindrar oss från att expandera på nya marknader.

Hur ska vi hantera den situationen?

” Om du inte vet vart du ska så spelar det ingen roll vilken väg du tar.” 

I din strategianalys bestämmer du vart du vill nå, när du vill nå dina mål och vilka medel du behöver avsätta för att nå dit. Din konkurrensanalys hjälper dig att gissa vart dina konkurrenter är på väg och hur det påverkar dina strategiska beslut.

Genom att växa oorganiskt och köpa företag kan man snabbare öka omsättningen, ta sig in på nya marknader eller kundsegment som med organisk tillväxt kanske tar år att uppnå.

Några bevekelsegrunder för att förvärva bolag kan vara för att man vill:

  • Införliva kompletterande tjänster/produkter till sina existerande kunder
  • Snabb etablering på nya marknader
  • Minska konkurrensen ”If you can´t beat them, buy them.”
  • Visa marknaden på snabb tillväxt takt

Hur startar du processen?

Skanna av marknaden efter lämpliga förvärvskandidater, analysera vilken fas det tilltänkta bolaget befinner sig i. Är de i en expansionsfas, har de stagnerat, förestår ett generationsskifte etc.

Tänk på att köpare och säljare sällan har samma uppfattning om bolagets värde, ofta skiljer det mycket mellan det förväntade värdet och bolagets reella värde.

Alla uppköp tar mycket längre tid än vad man från början räknar med. Planera tidigt hur integreringen av bolagen ska ske så ni snabbt kan dra nytta av synergieffekterna.

Observera att en stor del av bolagsförvärven av små onoterade bolag inte får den avsedda effekten och ofta faller det på att man inte tar in extern hjälp för förvärvet i ett tidigt stadium.

per.forsberg@vdstodet.se

 

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.