- Praktiska råd som fungerar

Nyckeltal varför?

Ekonomi & Finans | 2017-06-30

Nyckeltal är en benämning på vissa tal som ofta används för att värdera ett företag eller en organisation och dess verksamhet. Vinstmarginal, Soliditet och Likviditet är några exempel. Men om man kontinuerligt vill mäta effektiviteten – hur företaget utvecklas mot uppsatta mål är det troligtvis andra mätpunkter man vill fokusera på. Vad som mäts kan variera efter behov men genom att mäta ett fåtal indikatorer, nyckeltalen, får man enkelt feedback på prestanda, effektivitet eller prestation som med fördel kan kommuniceras inom organisationen och därmed skapa både engagemang och delaktighet. 

I den löpande bokföringen finns redan all nödvändig information tillgänglig men kanske inte i den form som gör den begripligt för oss alla. Bokföringen visar ju bara historiska data men med den som utgångspunkt får vi en möjlighet att påverka hur framtiden skall se ut. I många företag finns även processer för att hålla koll framåt, t ex en fastlagd säljprocess som ger en hygglig uppfattning om kommande orderingång. Det vi ofta märker är att många, av olika anledningar, inte tar vara på möjligheten och det tycker vi är synd eftersom det inte behöver vara varken svårt eller tidsödande.

Några förslag

  • Se till att din resultaträkning har rätt detaljnivå, du skall direkt få fram det som är viktigt för dig medan annat kan ”klumpas” ihop.
  • Bestäm vilka nyckeltal du skall fokusera extra på.
  • Resultatrapporten bör åtminstone ha kolumner för månad, månad föregående år och ackumulerat. 
  • Gör en budget för utvalda poster som varuinköp, löner, försäljning osv. Kan du lägga in den i ditt affärssystem? Gör det!
  • Följ upp regelbundet gärna månadsvis
  • Jämför mot egna förväntningar och hur branschen i stort presterar på likvärdiga mätpunkter
  • Var pedagogisk när du visar.  Färgmarkera t ex rött/gult/grönt. Grotta ner dig i det röda, ha koll på det gula och gläd dig av det gröna
  • Ta till dig och förstå vad som ligger bakom, är det du ser rimligt eller kan det vara något fel även om det är grön signal.
  • Se till att dina medarbetare känner sig delaktiga och faktiskt kan påverka så att nyckeltalen blir gröna. 
  • Fira framgång

 

 

 

 

 

 

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.