- Praktiska råd som fungerar

Länge leve småföretagen!

Ekonomi & Finans | 2019-06-26

I detta nummer av vårt nyhetsbrev vill vi hylla alla företagare som varje dag går upp för att skapa jobb och välfärd. Ibland när vi läser tidningar eller lyssnar på politiker kan det verka som om att de flesta jobb skapas av stora multinationella företag. I själva verket kan ingenting vara mera fel. Enligt Statistiska Centralbyrån skapas fyra av fem jobb i mindre företag och idag sysselsätts långt många fler människor i små jämfört med stora bolag. 

 

Visste du att småföretagen utgör 99,4 % av alla företag i hela landet? Med tanke på att det finns över en miljon företag blir det tydligt att Sverige är ett land fullt av jobbskapande företagare och modiga entreprenörer.

 

SME skapar jobb!

Självklart är storföretagen stora arbetsgivare, men tittar man till antalet företag och antalet arbetstagare är det SME* företagen som dominerar. Så har det varit länge. Under det senaste 10 åren har antalet anställda i storföretagen i Sverige ökat med ca 7 procent medan SME företagen har ökat antalet anställda med mer än 20 procent. Dvs. det är i hög grad SME företagen som skapar nya jobb och använder sig av arbetskraften. År 2007 hade storföretagen ca 918 tusen anställda medan SME sysselsatte ca 1 miljon. År 2018 hade storföretagen ca 1 miljon anställda medan SME hade ca 1,8 miljoner arbetstagare. 

 

SME bidrar till BNP!

SME företagen är inte enbart stora arbetsgivare, utan även störst när det gäller bidraget till BNP. Det definieras som värdet av alla varor och tjänster som produceras i Sverige för konsumtion, investering och export. Enligt uppgifter bidrog SME företagen till ca 60 procent av näringslivets förädlingsvärde medan storföretagens bidrag ligger på ca 40 procent. Sedan 1990 skapas fyra av fem jobb i SME företagen och i snitt bidrar med ca 29 procent av kommunernas skatteintäkter. SME företagen är viktiga i alla typer av branscher och utgör en stor del av sysselsättningen i alla regioner. År 2018 t.ex. så startades drygt 66 tusen nya företag.

 

Mera SME!

Hur det går för våra SME företag och vilka förutsättningar det finns för att driva ett bolag därmed har stor betydelse för vår ekonomi och välfärd. Politiska beslut, öppna debatter, företagsföreningar, branschorganisationer, infrastruktur, digitalisering, lagar, utbildning, osv ska ge mer utrymme för SME relaterade frågor än det görs idag. Det är hög tid att lämna en något föråldrad bild av Sverige som består av stora företag och ge större plats på scen för SME företagen.

 

Vi på VD-stödet har förmånen att jobba med SME-företag sedan 2004 och vill på vår 15 års jubileum hylla varje entreprenör och företagare som dag efter dag bidrar till mycket som ofta inte syns eller uppskattas. Vi vet bättre!

 

*SME står för "small and medium-sized enterprises" (små och medelstora företag) och inkluderar företag med färre än 250 anställda.

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.