- Praktiska råd som fungerar

Inflationsspöket!

Ekonomi & Finans | 2022-05-25

Det har väl inte undgått någon av er att inflationstakten just nu är uppe på 6%. Det innebär att konsumentpriserna är 6% högre idag än de var för 12 månader sedan. Den sammanfattas i det s.k. Konsumentprisindexet (KPI) som undersöker priser på representativa produkter (varor och tjänster) som vi konsumerar. Obs - att priserna stiger på några enstaka produkter är inte inflation. 

Som konsument är det inte mycket man kan göra, men av dig som ledare och företagare krävs det en mer aktiv handling, där åtminstone dina priser och tillhörande kalkyler omgående ska ses över. Företagets lönsamhet ska som sagt alltid prioriteras! 

Prishöjningar!

Främsta anledningen till inflationstrycket just nu är kriget i Ukraina med följdverkningar såsom sanktioner. Vanligtvis orsakas inflation av större efterfrågan än utbud av vissa råvaror (t.ex. olja, jordbruk/livsmedel, mm), högre löner och Riksbankens penningpolitik. Dessa faktorer är någorlunda hanterbara men en krigssituation är betydligt svårare att kontrollera och förutsäga.

Du kommer inte undan prisjusteringar för bränsle, el, transporter, kemikalier osv. Det är inte roligt att du tvingas höja dina egna priser och därmed riskerar att förlora affärer. Misströsta inte. Du är inte ensam och kunderna förstår varför ditt agerande är nödvändigt. Några tankar kring hur du kan skydda din verksamhet vid hög inflation:

-prissättningen justeras i linje med dina stigande kostnader men samtidigt kolla vad dina konkurrenter gör 

-undersök hur mycket mer din kund är villig att betala för dina produkter, m.a.o. dennes upplevda värde, gör efterkalkyler!

-gå igenom dina prislistor och giltighetstid och om möjligt omförhandla dem

-särredovisa prisökningen och var beredd att sänka dina priser när läget “normaliseras”

-acceptera lägre marginaler men ha stenkoll på nivåerna

-offerternas giltighetstider justeras i linje med dina nyckelleverantörs dito

-kommunikation med kunderna är ännu viktigare nu eftersom konkurrensen hårdnar och det finns alltid företag som passar på att ta affärer genom lägre priser

-analysera dina kostnader och huruvida dessa kan minskas, elimineras eller på vilket sätt du påverkas negativt (t.ex. högra ränta på dina lån), kontakta leverantörerna 

Det är längesedan inflation diskuterades så mycket som idag, och det ser ut att fortsätta. Är du förberedd och uppmärksam på hur din verksamhet påverkas så är du bättre rustad att framgångsrikt leda ditt företag.

Daniel Nakell

Ladda ned denna PDF

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.