- Praktiska råd som fungerar

Hur får du ut det fulla värdet av ditt bolag vid en försäljning?

Ekonomi & Finans | 2016-10-23

Många som säljer sitt bolag missar de avgörande aktiviteterna för att få ut de dolda värden man har byggt upp under åren.

Jag träffar ofta företagare som har offrat både familj och hälsa för att bygga upp sitt livsverk.

I mindre bolag brukar dessvärre strukturkapitalet var dåligt dokumenterat, processer, rutiner mm finns i huvudet på ett par nyckelpersoner, framförallt hos ägaren. Detta är något som radikalt sänker bolagets värde i köparens ögon.

Tänk på vilken köpare ni vill ha, ska det vara en finansiell köpare eller strukturell som vill integrera bolaget i sin egen organisation.

I båda fallen värderar köparen bolaget dels på det egna kapitalet, men framförallt på den framtida intjäningsförmågan. En köpare vill se sin investering betalad inom 3–4 år och en säljare vill värdera sitt företag till 5–6 gånger årsvinsten. Var ska ni mötas?

Dina tidigare resultat ger bara en indikation på att bolaget har haft förmågan att tjäna pengar, det är inte en garanti för att det kommer att fortsätta med det under en ny ägare och ledning.

Hur ska du göra för att få ut hela värdet av ditt bolag?

Sätt upp en checklista ett par år innan du tänker avyttra bolaget:

Ägarstruktur, är bolaget säljbart?

  • Äger du alla aktier i bolaget?
  • Om inte vill alla ägare sälja?
  • Hur ser aktieägaravtalet ut, bör det skrivas om?
  • Har du lämnat aktier som gåva till närstående?
  • Har barn fått aktier som förskott på arv?
  • Finns det belånade aktier?

Bolagets ledning

  • Finns det en fungerande ledningsgrupp?
  • Är strukturkapitalet dokumenterat i ett ledningssystem?
  • Vill ledningen kvarstå efter försäljningen?

Detta är några av de frågor man behöver gå igenom och strukturera upp ett par år innan en försäljning för att kunna påvisa en långsiktig hållbar lönsamhet.

per.forsberg@vdstodet.se

·       

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.