- Praktiska råd som fungerar

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomi & Finans | 2020-01-24

Hållbarhetsperspektiven påverkar varandra och därmed företagens ambition att vara hållbara. Det gäller att förstå helhetsbilden och hur ekonomi, miljö och sociala frågor hänger ihop.

Att ekonomin är centralt för att ett företag ska fungera och fortsätta sin verksamhet på lång sikt är självklart. Löner, skatter, inköp, kunder som betalar, investeringar, hyror, leasing, aktieutdelning, osv är beroende av företagets betalningsförmåga och tillgång till likvida medel. Ägare, anställda, underleverantörer, banker, kunder och samhället (kommun, stad, och staten) är direkta intressenter som gynnas av ett företag som sköter sin ekonomi på bästa möjliga och hållbara sätt.

Som företagare är du bunden av många lagar och regler, men samtidigt har du en frihet att ta hållbara beslut. Du kan bestämma dig för att gå över till fossilfritt biobränsle som är en ekonomisk fråga eftersom det är dyrare än vanlig diesel men är bra för miljön. Att ge bidrag till Cancerfonden och Röda Korset eller sponsra en idrottsförening är en utgift som betalas av ditt företag, men har en positiv effekt på social hållbarhet. Eller vad sägs om det engelska bandet Coldplay som har tagit beslut att pausa sitt turnerande tills de kan göra det så klimatneutralt och hållbart som möjligt; hållbarhet så det förslår! 

Det är komplexa frågor men det viktiga är att du börjar i någon ände och själv bestämmer vad ekonomisk hållbarhet innebär för din verksamhet. Här är exempel på ekonomiska frågor.

  • Vägra all typ av korruption och mutor
  • Betala skatter
  • Betala mer än minimilöner
  • Välj dina leverantörer med fokus på hållbarhet och där det nödvändigtvis inte lägsta priset som avgör
  • Gör hållbara och välavvägda investeringar där ekonomi, miljö och sociala aspekter går att förena
  • Digitalisera mer för att spara tid och resurser

Hållbarhet utesluter alltså inte möjligheten att tjäna/spara pengar och samtidigt utveckla ditt bolag. Det gäller att tänka efter och planera med hänsyn till miljö, sociala aspekter och ekonomi samt vilka positiva effekter det ger. 

Vi på VD-stödet hjälper dig gärna i arbetet med att utveckla en hållbarhetsplan för ditt företag.

Daniel Nakell

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.