- Praktiska råd som fungerar

Budgetarbete

Ekonomi & Finans | 2016-10-23

De allra flesta företag har en årlig budgetprocess. För dem med redovisning per kalenderår ligger den normalt i september – oktober.

 

De viktigaste med budgeten är att den blir REALISTISK. Om den ska fungera som ett styrmedel måste den vara förankrad i verkligheten. Att man vill ladda med ambitioner, sätta ett hälsosamt tryck på intäktssidan och få kontroll på kostnadssidan är helt i sin ordning och rekommendabelt MEN vid för högt tryck mister man verklighetskontakten och för mycket taktik i budgetarbetet kan lätt bli kontraproduktivt.

 

Har man en budget med orealistiska mål eller är felaktigt periodiserad mister den sitt värde som styrmedel kanske redan under kvartal 1 i verksamhetsåret. Det är de-motiverande att se röda uppföljningssiffror och eventuella åtgärder kan bli beslutade på felaktiga grunder. Budgetarbetet bör därför karaktäriseras av ett noggrant konstaterat nuläge. Man måste förstå sin startpunkt.

 

Ett bra avstamp är en omvärldsanalys där man börjar med att kartlägga makro-nivån på relevanta marknader. Tillväxt generellt och eventuella stora förändringar. Därefter tittar man lite närmre på sin branschs tillväxtmöjligheter, konkurrenternas beteende och annat av intresse. Förhoppningsvis jobbar man redan med en affärsplan som är regelbundet uppdaterad. Då blir budgetarbetets första steg ganska enkla och snabba.

 

Sedan vidtar det ”interna” jobbet. Lämpligt är att man från ledningshåll förmedlar en realistisk MÅLBILD. Därefter bör processen, som jag ser det, karaktäriseras av en botten-upp approach (i motsats till topp-ner). Det innebär att organisationens medlemmar deltar aktivt i framförallt HUR man ska nå målen. Siffrorna i den slutgiltiga budgeten måste backas upp av en relevant aktivitets-plan där det man gör under året, de aktiviteter man genomför, leder till budgetens uppfyllande.

 

Och kom ihåg… allt hänger ihop. Budgeten är inget separat fenomen i verksamheten.

 

 

 

peter.pettersson@vdstodet.se

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.