- Praktiska råd som fungerar

Att inte ha koll på företrädaransvar kan bli dyrt

Ekonomi & Finans | 2017-06-30

    De flesta har inte hört talas om företrädaransvar och det kan vara skälet att de tar

      in en god vän eller make/maka i styrelsen och tycker att det är en bra lösning men det 

      kan gå illa för den som skriver under årsredovisningen utan att vara insatt i verksamheten.

 

Med företrädaransvar menas att ansvaret för en juridisk persons inbetalningar av skatter och avgifter till staten kan övergå till den juridiska personens företrädare. 

     Förutsättningen är att företrädarna har haft ett uppsåt eller varit grovt oaktsamma.

     Vem är då företrädare, jo det är vd och alla styrelseledamöter och de kan var och en för sig bli betalningsansvariga för företagets skatter och avgifter under förutsättning att de varit grovt oaktsamma eller haft uppsåt.

 

     Har företaget problem och styrelsen upptäcker detta och vidtar åtgärder t ex att upprätta kontrollbalansräkning då föreligger ingen oaktsamhet.

 

     Situationen är inte ovanlig att någon går in i en styrelse som en väntjänst och sedan skriver under årsredovisningen utan att läsa igenom den. Ofta drabbar detta kvinnor som ställer upp som ledamöter i makens bolag utan att ha kontroll på vad som händer i bolaget.

 

     Många mindre bolag har inte heller regelbundna styrelsemöten så att ekonomin löpande blir känd för styrelsen utan dyker upp först i samband med årsredovisningen.

     Som styrelseledamot är du skyldig att ha löpande kontroll på att skatter och avgifter betalas i tid.

 

      Källa: Svea Ekonomi 1/2017

 

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.