- Praktiska råd som fungerar

Hjälp med att lösa problem och utmaningar?

Behov av affärsutveckling?

Med dina verksamhetsmål i fokus gör vi en analys, kommer med förslag och stödjer dig i genomförandet som projektledare eller förändringsledare.

Ändrade krav? Behov av kompetensutveckling?

Vi hjälper dig att lyckas med din verksamhet. Detta kan t ex vara att utveckla dina medarbetare, effektivisera säljprocessen eller implementera nya system. Genom att ge dig rätt verktyg underlättar vi för dig att fokusera, organisera och prioritera.

Tillsammans har vi kompetens och erfarenhet från flertalet områden i ett företag och kan lösa de flesta situationer och utmaningar.

Kontakta oss!

Låter det intressant? Kontakta VD-stödet så bokar vi en tid som passar dig, och då vi får möjlighet att berätta mer om oss, samtidigt som vi får ta del av dina specifika krav/önskemål/förutsättningar! Maila oss på info@vdstodet.se

 

En grupp fick dåligt resultat vid medarbetarundersökning. Vi bistod i analysen av utfallet och utarbetade tillsammans med chefen ett åtgärdsprogram. Programmet innehöll utvecklingsaktiviteter som teambuilding och värdegrundsarbete med syfte att förbättra såväl arbetsklimatet som effektiviteten. Den efterföljande medarbetarundersökningen visade på en positiv utveckling på flertalet bedömda parametrar, både för gruppen och gruppmedlemmarna

Kontakta oss för ett kostnadsfritt förutsättningslöst möte

Observera att alla obligatoriska fält måste fyllas i.


VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info2atvdstodet.se
Copyright © 2024

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.