- Praktiska råd som fungerar

Helena Gallbo

Köpenhamn

Telefon

+45 541 01 334

E-post

helena.gallbo@vdstodet.se

Specialiteter

  • Organisationsstruktur
  • Rutiner/processer
  • Informationshantering
  • Marknadsstrategi
  • Operationell strategi
  • Kunskapsstrategi och medarbetarutveckling

 

Konsultprofil i PDF

Verksam i:

  • Götaland

VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2021

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.