- Praktiska råd som fungerar

Carina Scherdin

Uppsala

Telefon

070–7103110

E-post

carina.scherdin@vdstodet.se

Specialiteter

  • Organisationsutveckling/ Effektivisering
  • Verksamhetsutveckling
  • Rutiner och arbetssätt
  • HR- policys och rutiner
  • Arbetsmiljö- systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Logistik- flödesoptimering
  • Projektledning
  • Interims uppdrag
  • E-handel

Konsultprofil i PDF

Verksam i:

  • Svealand

VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2020