- Praktiska råd som fungerar

Carina Scherdin

Uppsala

Telefon

070–7103110

E-post

carina.scherdin@vdstodet.se

Specialiteter

  • Organisationsutveckling/ Effektivisering
  • Verksamhetsutveckling
  • Rutiner och arbetssätt
  • HR- policys och rutiner
  • Arbetsmiljö- systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Logistik- flödesoptimering
  • Projektledning
  • Interims uppdrag
  • E-handel

Konsultprofil i PDF

Verksam i:

  • Svealand

VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info2atvdstodet.se
Copyright © 2024

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.