- Praktiska råd som fungerar

Per Wernerson

Norrköping

Telefon

070- 624 89 60

E-post

per.wernerson@vdstodet.se

Specialiteter

  • Sälj- & tillväxt - i praktiken & strategiskt
  • Förändringsarbete - "från vad till hur"
  • Strategiarbete
  • Organisation & ledning
  • Interim management - chef att hyra

Konsultprofil i PDF

Verksam i:

  • Svealand
  • Götaland

VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2020