- Praktiska råd som fungerar

Maria Ulfsparre Steding

Stockholm

Telefon

070 – 787 84 91

E-post

maria.ulfsparresteding@vdstodet.se

Specialiteter

 

  • Att ta tempen på bolaget? Var är vi idag?
  • Få kontroll på vart vi är på väg? 
  • Hur skall vi nå dit? Vilka resurser har vi respektive behöver vi?
  • Separat översyn av något specifikt område; Styrelse? Ledningsgrupp?

 

Konsultprofil i PDF

Verksam i:

  • Norrland
  • Svealand
  • Götaland

VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2020