- Praktiska råd som fungerar

Anders Brötmark

Bjärred

Telefon

070-828 85 04

E-post

anders.brotmark@vdstodet.se

Specialiteter

  • Stöd till Chefer, VD och ledningsgrupp
  • Forma trygga men förändringsbenägna organisationer
  • Utveckla affären och lönsamheten
  • Arbetsmiljöarbete
  • Kvalitets- och miljöarbete även certifieringar
  • Internationell etablering och affärskontrakt
  • Internationella frakter och logistik

Konsultprofil i PDF

Verksam i:

  • Götaland

VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2020