- Praktiska råd som fungerar

Thomas Öster

Stockholm

Telefon

076-149 89 59

E-post

thomas.oster@vdstodet.se

Specialiteter

 

  • Strategisk, taktisk affärs- och verksamhetsutveckling
  • Internationell expansion inkl. företagsförvärv
  • Ledning samt styrning av dotterbolag, säljbolag och säljorganisationer
  • Utveckling av organisation, personal och företagsledning
  • Försäljning och marknadsförings utveckling, Internationell / Lokal
  • Go-to-Market strategier av ny teknologi/produkter
  • Kommersiella frågor   
  • Coachning / bollplank

 

 

Konsultprofil i PDF

Verksam i:

  • Svealand
  • Götaland

VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info2atvdstodet.se
Copyright © 2024

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.