- Praktiska råd som fungerar

Thomas Öster

Stockholm

Telefon

076-149 89 59

E-post

thomas.oster@vdstodet.se

Specialiteter

 

  • Strategisk, taktisk affärs- och verksamhetsutveckling
  • Internationell expansion inkl. företagsförvärv
  • Ledning samt styrning av dotterbolag, säljbolag och säljorganisationer
  • Utveckling av organisation, personal och företagsledning
  • Försäljning och marknadsförings utveckling, Internationell / Lokal
  • Go-to-Market strategier av ny teknologi/produkter
  • Kommersiella frågor   
  • Coachning / bollplank

 

 

Konsultprofil i PDF

Verksam i:

  • Svealand
  • Götaland

VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2020