- Praktiska råd som fungerar

Johan Idmark

Falkenberg

Telefon

070-580 9553

E-post

johan.idmark@vdstodet.se

Specialiteter

 

• ägarrelationer och ägaravtal

• styrelsearbete, arbetsordning

• strategiarbete och affärsplaner

• effektivt ledningsarbete, ledningsgrupp, ledningssystem

• affärsutveckling och försäljning

• utveckling och förändring av organisation
• resurseffektiv tillverkning

• process och projektledning

• arbetsmiljö, säkerhet och hälsa

• interim uppdrag

Konsultprofil i PDF

Verksam i:

  • Götaland

VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2019