- Praktiska råd som fungerar

Anders Barnell

Malmö

Telefon

070-598 11 88

E-post

anders.barnell@vdstodet.se

Specialiteter

  • Styrelsearbete
  • Ledningsgruppsarbete
  • Organisationsfrågor
  • Företagsutveckling
  • Rådgivare till ägare/VD
  • Lönsamhetsanalyser
  • Förvärv eller avyttring
  • Affärsplaner
  • Delegering

Konsultprofil i PDF

Verksam i:

  • Götaland

VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info2atvdstodet.se
Copyright © 2024

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.