- Praktiska råd som fungerar

Anders Barnell

Malmö

Telefon

070-598 11 88

E-post

anders.barnell@vdstodet.se

Specialiteter

  • Styrelsearbete
  • Ledningsgruppsarbete
  • Organisationsfrågor
  • Företagsutveckling
  • Rådgivare till ägare/VD
  • Lönsamhetsanalyser
  • Förvärv eller avyttring
  • Affärsplaner
  • Delegering

Konsultprofil i PDF

Verksam i:

  • Götaland

VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2019