- Praktiska råd som fungerar

Marcus Meijerbom

Göteborg

Telefon

070-8850146

E-post

marcus.meijerbom@vdstodet.se

Specialiteter

  • Strategisk, taktisk affärs- och verksamhetsutveckling 
  • Logistikuppdrag
  • Interimsuppdrag
  • Organisation, personal och företagsledning
  • Kartläggningar, beräkningar och analys

Konsultprofil i PDF

Verksam i:

  • Götaland

VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2020