- Praktiska råd som fungerar

Ivan Dropuljic

Malmö

Telefon

073-340 49 89

E-post

ivan.dropuljic@vdstodet.se

Specialiteter

·         Affärs- och verksamhetsutveckling

·         Sälj- och marknadsutveckling

·         Organisationsutveckling, effektivisering samt förändringsarbete

·         Ledarskapsutveckling, både på organisations- och individnivå

·         Strategiskt och operativt ledarskap

·         Stöd och Coachning av VD, ägare, ledare, chefer och entreprenörer

·         Strategiutveckling och tillväxt

·         Entreprenörskap

·         Start-up bolag samt innovation

·         Kapitalanskaffning

·         Interim uppdrag och projektledning

Konsultprofil i PDF

Verksam i:

  • Götaland

VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2018