- Praktiska råd som fungerar

Jimmy Axdorff

Stockholm och Lund

Telefon

072-176 74 47

E-post

jimmy.axdorf@vdstodet.se

Specialiteter

  • Företagsledning
  • Företagskultur
  • Affärsplaner
  • Metodik/systematik
  • Ledarskap

 

Konsultprofil i PDF

Verksam i:

  • Svealand
  • Götaland

VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2018