- Praktiska råd som fungerar

Kristopher Fain

Stockholm

Telefon

072- 565 04 43

E-post

kristopher.fain@vdstodet.se

Specialiteter

  • Företagsanalys & Strategiarbete
  • Affärs- och organisationsutveckling
  • Försäljning, och marknadsföring
  • Produktledning (produkt management), och innovation
  • Internationell expansion
  • Förändringsarbete och ledarstöd, VD-stöd

Konsultprofil i PDF

Verksam i:

  • Svealand

VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2020