- Praktiska råd som fungerar

Magdalena Pires Nielsen

Göteborg

Telefon

070–9100316

E-post

magdalena.piresnielsen@vdstodet.se

Specialiteter

  • Marknadsföring, varumärke, kommunikation och försäljning
  • Utveckling av verksamhet och affärsområden
  • Organisation, personal och företagsledning
  • CRM och digitaliseringsprocesser
  • Interimuppdrag och projektledning
  • Grupp- och teamutveckling, stöd i förändring
  • Coachning av VD och ledare

Konsultprofil i PDF

Verksam i:

  • Götaland

VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2020