- Praktiska råd som fungerar

Per Arlborg

Stockholm

Telefon

072-5247001

E-post

per.arlborg@vdstodet.se

Specialiteter

  • Strategisk, taktisk affärs- och verksamhetsutveckling 
  • Etableringsfrågor nya marknader inkl. företagsköp 
  • Interimsuppdrag
  • Organisation, personal och företagsledning
  • Anbud till offentlig sektor (LOU)
  • Kartläggningar och analys

Konsultprofil i PDF

Verksam i:

  • Svealand
  • Götaland

VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2020