- Praktiska råd som fungerar

Per Forsberg Blavier

Stockholm

Telefon

070 924 73 48

E-post

per.forsbergblavier@vdstodet.se

Specialiteter

  • Strategiarbete
  • Målstyrning/Balance Scorecard
  • Affärsutveckling
  • Export/internationalisering
  • Generationsskifte
  • Säljutveckling

Konsultprofil i PDF

Verksam i:

  • Svealand

VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2020