- Praktiska råd som fungerar

Lars-Olof Peterson

Stockholm

Telefon

070-879 41 32

E-post

larsolof.peterson@vdstodet.se

Specialiteter

  • Strategisk och taktisk affärs- och verksamhetsutveckling
  • Organisation, personalfrågor och för retagsledning
  • Kvalitets- och miljöledningssystem samt arbetsmiljöfrågor (ISO9001, ISO 14001, AFS 2001:1 mm)
  • Anbuds och upphandlingsfrågor
  • Styrelsearbete

Konsultprofil i PDF

Verksam i:

  • Svealand
  • Götaland

VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info2atvdstodet.se
Copyright © 2024

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.