- Praktiska råd som fungerar

Vill du ha ett lugnare 2022?

Tips och Idéer | 2021-12-17

Nu är det snart dags att avge nyårslöftena inför 2022. Vad kan bli bättre än att hitta verktyg så att vardagen blir enklare och smidigare? Vi brukar ju få råden att inte ta i för mycket när vi ska skapa nya vanor. Och det är precis vad det här handlar om. Genom att göra en bra planering så sprider du ut nödvändiga uppgifterna över året.

Hur ska du göra då?

Vi pratar mycket om vikten av att ha en affärsplan, marknadsplan eller liknande för verksamheten så att vi vet vilka aktiviteter vi ska genomföra och när.

Utöver detta finns ett antal andra saker vi behöver göra som företagare. En del lagstyrda en del mer i form av rekommendationer. Några är datumstyrda andra flyter mer fritt. De sistnämnda har en tendens att bli framskjutna till förmån för operativa ärenden som behöver hanteras omgående. Det innebär ofta att den tid vi avsatt bara försvinner.

Ett sätt att bli bättre på att hantera så kallade företagar-/chefsfrågor är att använda ett årshjul, en form av planeringsverktyg. Ett årshjul ger alla inblandade möjlighet att planera för det arbete som ska göras på ett bra sätt. Årshjulet bidrar också till att skapa delaktighet i arbetet eftersom alla får tillgång till det, ser vilka aktiviteter som är på gång och när de skall vara färdiga. Vilket i sin tur bidrar till att alla kan planera sin tid bättre. Du minskar risken att viktiga områden glöms bort eller inte hinns med.                                                                                                                                                                 

Googla på ”årshjul” så hittar du många modeller både gratis och de som kostar. I de senare får du mer utförligt dokumenterat vad som bör ingå. Du placerar in de olika aktiviteterna på respektive månad ska genomföras. De saker som är datumstyrda är enkla att lägga in, exempelvis årsbokslut och bolagsstämma beroende på vilket bokslutsår du har. Semesterplanering och lönerevisionen brukar också ske vid samma tidpunkt varje år liksom utvecklingssamtalen. Lönekartläggningen är lämplig att göra inför lönerevisionen för att se om det behövs särskilda justeringar. Andra aktiviteter kan läggas ut när som helst men finns de med så är det lättare att ha koll på att de blir utförda.

Övrigt som kan var bra att sprida över året är det systematiska arbetsmiljöarbetet, när ska vi gå skyddsrond, när genomför vi brandövning, när uppdaterar vi våra policys, när gör vi OSA-kollen (hur arbetar vi med vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö) är några områden som kan ingå. Kvalitetsarbete ska ju ske löpande men bör revideras med jämna mellanrum. Vad gäller medarbetar- och kundundersökningar bör kanske bägge två inte genomföra samma eller varje år, men finns de i årshjulet så blir vi påminda.

En genomgång av alla avtal är också bra att göra en gång om året.  Med andra ord ”SLIPP SPARA ALLA MÅSTEN TILL SISTA MINUTEN”

Agneta Nyberg

Ladda ned denna PDF

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.