- Praktiska råd som fungerar

Företagare se upp!

Tips och Idéer | 2021-06-28

Så här års är det många företag som råkar ut för bluffakturor och andra försök till lurendrejeri. Bedragarna vill gärna vilseleda genom att efterlikna seriösa bolag och myndigheter, allt för att du så enkelt som möjligt ska gå på bluffen och betala.

Betala inte fakturor slentrianmässigt.

Se till att ha goda attesteringsrutiner och kontroll på ditt leverantörsregister. Nya leverantörer flaggas då av systemet vilket bör få dig att kontrollera lite extra. Personal som sköter ekonomin, även tillfällig sommarpersonal, ska vara väl informerade om vilka leverantörer företaget gör affärer med. Allt för att inga okända bluffakturor ska slinka igenom. Har du fått ett erbjudande som liknar en faktura? Läs noga igenom all text, inte minst det finstilta. Ett misstänkt blufföretag kan du kontrollera på www.svenskhandel.se/varningslistan men tänk på att långt ifrån alla är listade där.

Faktura från ett okänt företag.

Bestrid fakturor som kommer från okända bolag genom att skriva följande text rakt över fakturan: ”Motsätter oss betalningsansvar beroende på att vi inte beställt dessa varor/tjänster, Svensk Handel informerade. Polisanmälan kommer att göras.” Använd Svensk Handels säkerhetsportal för din anmälan där du samtidigt kan göra en polisanmälan,www.svenskhandel.se/sakerhetscenter/sakerhetsportalen. Skicka en kopia av underlaget till företaget på angivna adresser, helst mailadresser.

Felaktiga fakturor från kända företag.

Om ni anser att fakturan inte stämmer överens med den överenskommelse eller det avtal som ni har gjort bör ni först kontakta företaget för rättelse. Om ni har tecknat ett avtal eller om det muntliga avtalet är inspelat så be om att få en kopia. Skulle företaget inte svara på era förfrågningar så bestrider ni fakturan genom att skriva följande text rakt över fakturan: ”Motsätter mig betalningsansvar eftersom fakturan inte stämmer med överenskommelsen, Svensk Handel informerade.” Använd Svensk Handels säkerhetsportal för din anmälan, www.svenskhandel.se/sakerhetscenter/sakerhetsportalen. Skicka en kopia av underlaget till företaget på angivna adresser, helst mailadresser. Om företaget kontaktar er är det viktigt att ni bemöter dem och reder ut vad som är avtalat. Det kan ju trots allt bara handla om ett missförstånd.

Faktura från företag där ni anser er ha blivit vilseledda.

Om ni misstänker att det handlar om ett bedrägeri ska ni i första hand kontakta företaget och begära rättelse. Om n i har tecknat ett avtal eller om det muntliga avtalet är inspelat så be om att få en kopia. Skulle företaget inte svara på era förfrågningar så bestrider ni fakturan genom att skriva följande text rakt över fakturan: ”Motsätter mig betalningsansvar beroende på ett vilseledande som är att anse som bedrägeri, Svensk Handel informerade. Polisanmälan kommer att göras. Använd Svensk Handels säkerhetsportal för din anmälan där du samtidigt kan göra en polisanmälan,www.svenskhandel.se/sakerhetscenter/sakerhetsportalen. Skicka en kopia av underlaget till företaget på angivna adresser, helst mailadresser.

Bestrida faktura från utländska företag.

Har ni fått en bluffaktura eller ett erbjudande från ett utländskt företag som ser ut som en faktura så skriv följande text rakt över fakturan: ”We reject this claim due to misleading information, the Swedish Trade Federation has been informed. A complaint will be filed with the police.” Även här är det viktigt att Svensk Handel får en kopia på underlaget. Använd Svensk Handels säkerhetsportal för din anmälan där du samtidigt kan göra en polisanmälan,www.svenskhandel.se/sakerhetscenter/sakerhetsportalen.

Artikeln baserad på fakta från Svensk Handel och Polisen.

Jan Marcusson-Ståhl

Ladda ned denna PDF

Share
MÄNNISKAN ÄR ETT KONSTIGT DJUR Strategi | 2023-11-22
Är du svag eller stark? Ledarskap | 2023-11-22
Säkra din orderingång! Sälj & Marknad | 2023-11-22
Aktiebrev Ekonomi & Finans | 2023-10-26
Alla kan bli lurade om det vill sig illa Ekonomi & Finans | 2023-10-26
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2023

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.