- Praktiska råd som fungerar

Produktledning – Håll ert erbjudande attraktivt!

Strategi | 2020-01-24

Med produktledning menas en process varvid ett företag aktivt kontrollerar sina produkters livscykel. Det börjar med ett koncept eller en idé om en produkt och det slutar med att produkten inte säljs eller levereras mer. 

Produktledning kan variera beroende på vad för slags produkter företaget erbjuder. Definitionsmässigt så klassificeras både varor (hårdvara & mjukvara) och tjänster som produkter. Produkter följer ofta fyra olika faser som lätt kan ses i den så kallade produktlivscykeln:

Innan lanseringen av en produkt så har vanligtvis en tids produktutveckling pågått. Produktledningens roll är att: 

 • Specificera vilka målgrupper som företaget (produkten) riktar sig till
 • Specificera vilka produkter som skall erbjudas (köpas in eller tillverkas)
 • Vilka funktioner och vilka behov ska produkterna tillfredsställa
 • Hur produkten ska se ut (estetisk och industriell design)
 • Skriva specifikationer
 • Beställa utveckling
 • Se till att det finns tillverkningsresurser (interna och/eller externa)
 • Marknadsanpassningar
 • Fasa ut produkter och fasa in ersättningsprodukter 
 • Planera för hur garanti- och servicefrågor hanteras.

Arbetar man inte aktivt med produktledning så riskerar man att företaget:

 • Erbjuder produkter som inte är säljbara och blir hyllvärmare (inkurans, extra viktigt om det finns bäst före datum på produkten) 
 • Inte erbjuder den senaste teknologin som efterfrågas
 • Följer inte lagstiftning
 • Produkterna saknar vissa funktioner
 • Äldre komponenter kan bli svårt att få tag i
 • Använda omoderna material i produkterna 
 • Erbjuder för många olika eller fel produkter (några med låg lageromsättningshastighet)

Arbetar företaget inte aktivt med produktledning riskerar man att försäljningen minskar och /eller att kostnader går upp vilket direkt slår mot lönsamheten. Utmaningen för företaget är att ha produkter i de olika faserna. Både in- och utfasning av produkter kräver planering och kontroll. 

Investeringen i produktutvecklingen måste kunna räknas hem under produktlivscykeln. För att få en långsiktig uthållighet hos företaget måste vidare- och/eller nyutveckling av produkter ske kontinuerligt. Produkterna som säljs och skapar pengar i kassan (positivt kassaflöde) måste finansiera utvecklingen av kommande produkter. 

Vid infasning brukar man välja att sälja på valda marknader som är i närheten av företaget. Det kan finnas barnsjukdomar i produkterna som är enklare, snabbare och billigare att åtgärda när de är i närheten. När produkten är stabil kan man gå vidare till en bredare marknad. 

I höjd med nedgången påbörjas utfasningen. Vid utfasning måste företaget bland annat specificera sista leveransdatum, hur länge service skall finnas tillgänglig och hur reservdelsförsörjningen ska hanteras. 

En gemensam utmaning vid både in – och utfasning är prissättning. Här finns det inte något enkelt standardsvar.  Det krävs en del olika analyser och jämförelser för att göra rätt. Företaget har kontroll över sina egna produkter och dess prissättning. Men vad kommer konkurrenterna att göra?  

Vi på VD-stödet kan stötta er i frågor omkring produktledning. 

Stefan Erlandsson

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.