- Praktiska råd som fungerar

Plötsligt händer det….

Strategi | 2020-06-23

Den stora färjan lägger till vi den lilla ön och besättningen blir bjudna på ett särskilt kaffemärke.

Vad händer när den stora färjan lägger till hos dig? Är du beredd och har en plan för hur du ska ta hand om den här kunden som plötsligt vill lägga en stororder hos dig. Ofta pratar vi om att ha en plan B om det inträffar en kris av något slag men det är lika viktigt att vara förberedd på positiva händelser.

Scenarioplanering

Att fundera över framtida händelser brukar kallas för scenarioplanering. Ett bra exempel på det är Lufthansa som var det flygbolag som snabbast ställde om och kom igång med flygningar till Nordamerika efter 9/11. De hade jobbat med olika händelseutvecklingar runt om i världen och bland annat funderat på vad man skulle göra om flygtrafiken på Nordamerika gick ner och hade därmed en färdig plan för vad som skulle göras.

Det vanligaste misstaget vi gör när vi funderar på framtida strategier är att vi utgår från vårt eget företag och dess förutsättningar. Det gör att vi sällan tänker utanför boxen och därmed kanske tappar möjlig utveckling. Att vara förberedd är alltid en styrka, framför allt om man kan hantera flera olika framtider.

Hur kan vi då beskriva scenarioplanering, jo som en strukturerad metod för att förstå vad som kan hända i framtiden och som grundar sig på erfarenhet, kunskap och föreställningsförmåga. Det skapar en bättre förståelse för hur omvärlden och framtiden kan komma att se ut.

Först behöver vi identifiera trender och osäkerhetsfaktorer som kan tänkas påverka samhället och eller den bransch vi verkar inom. Om vi tänker tillbaka på när internet kom, det blev ingen fluga som snart skulle dö ut som någon minister uttryckte det, utan det har skapat otaliga möjligheter och affärer i en mängd olika branscher. Och det var många som såg potentialen. Vem hade trott då att vi skulle sitta i digitala möten med medarbetare runt hela världen?

  • Hur ser de olika utvecklingsvägarna ut och vilka framgångsfaktorer finns det? Det är i de här första stegen vi behöver släppa sargen och inte utgå från vårt företag utan ta ut svängarna. Att skapa olika bilder om hur framtiden kan komma att se ut  
  • Hur kommer samhället att arbeta med återvinning i framtiden – vilka möjligheter ger det?
  • Hur kan tekniken skapa bättre kunskap om kunder och deras kommande behov?
  • Kan nya material/tekniker revolutionera tillverkning av olika slag? Tänk på vad som hände med den traditionella klockindustrin när japanerna började tillverka digitala klockor.

Hur fungerar vår egen strategi och affärsplan i respektive framtidsbild. Vad har vi för möjligheter. Hur påverkas vår bransch, vad gör konkurrenterna, hur påverkas konsumtionsmönster?                                                                                                                       

  • Vad är det som skapar framgång generellt? 
  • Vad är våra styrkor ur kundens perspektiv – på riktigt?                                                                                                                       

När vi sen funderar på våra egna strategiska satsningar och handlingsplaner kan vi göra det på flera sätt

  • Den naturliga affärsutvecklingen, starkt kopplad till dagens kärnaffär
  • Vi gör något som verkligen kan förändra dagens affärsmodell
  • En satsning som kunderna verkligen skulle älska 

Agneta Nyberg

 

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.