- Praktiska råd som fungerar

AFFÄRSPLAN – VARFÖR DÅ?

Strategi | 2021-02-24

Vi träffar emellanåt företag som aldrig tagit fram en affärsplan. Vi får ofta svaret - äh det är slöseri med tid! Andra bolag har en affärsplan stående i en bokhylla någonstans och ofta aldrig uppdaterad. Värdet på den nedlagda tiden och affärsplanen i sig är då noll. Varför är det så? Sannolikt har företagaren inte insett, eller fått sig förklarat, värdet av att ha en affärsplan som kontinuerligt uppdateras. Nedan några anledningar att arbeta med affärsplaner:

 

-       I det dagliga operativa arbetet är tidshorisonten en VD arbetar mot kort. Det är bränder som skall släckas, telefonen som ringer och folk som rycker i dem hela tiden. I den arbetsmiljön är det omöjligt att lyfta blicken och fundera på hur och vart man skall ta företaget. Som VD, och ofta ägare av företaget, så har man det långsiktiga ansvaret för företagets utveckling. För att kunna snabba upp beslutsprocessen och lättare kunna delegera är det av stort värde att avsätta tid för att ta fram en affärsplan och hålla den uppdaterad.

 

-       Är man fler partners i bolaget är det av mycket stor vikt att delägarna är överens bland annat om var de vill ta företaget och hur erbjudandet skall utvecklas samt vilken strategi företaget har. Finns det ingen enighet omkring detta så är risken uppenbar att det tas motstridiga beslut och företaget blir lidande. För att enighet skall råda finns det ett stort värde i att man gemensamt utarbeta en affärsplan alla ställer sig bakom. 

  

-       Alla medarbetare vill trivas och känna trygghet på sin arbetsplats. En viktig del av ledningens arbete är att kommunicera med de anställda omkring frågor som rör företaget och dess framtid. Detta skall ske kontinuerligt. En väl genomarbetad affärsplan är ett utmärkt verktyg att använda när man vill berätta om företagets framtid. Det skapar en långsiktighet som medarbetare uppskattar och vill ha. Innehållet i affärsplanen kan med fördel också användas vid extern kommunikation. 

 

-       Många företagare vill leverera kvalitetsprodukter och tjänster. Det är tyvärr ganska vanligt att de inte fullt ut lyckas med denna strategi. En viktig komponent i en kvalitetsstrategi är att ha kompetenta medarbetare. Kompetenta människor vet ofta att de är duktiga och blir därmed mer kräsna vid valet av arbetsgivare. Ett företag framstår professionellt och uppskattas av kompetenta sökande med en väl genomarbetad affärsplan som beskriver vad som skall uppnås och hur en rekrytering passar i den bilden 

 

-       Det stora flertalet företagare vill expandera sin verksamhet antingen organiskt eller via företagsförvärv. Det krävs kapital vilken väg man än väljer. Oavsett vilken långivare företaget vänder sig till så måste man kunna beskriva hur kapitalet skall användas. Det bästa sättet att göra så är att ha en affärsplan som beskriver behovet av kapitalet, hur det skall investeras samt förväntat resultat. Utan en affärsplan vill en kreditgivare sannolikt inte ens prata med företaget om expansions-, investerings- eller förvärvsfinansiering. 

 

Vi på VD-Stödet kan hjälpa dig att ta fram och/eller uppdatera er affärsplan.

Stefan Erlandsson

Ladda ned denna PDF

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.