- Praktiska råd som fungerar

Satsa på dina #befintliga #kunder – det lönar sig

Sälj & Marknad | 2018-11-15

En bra värmepump ger flera gånger så mycket värme som den energi som går åt för att driva den. Det är ju precis så vi företagare med begränsade resurser måste tänka när vi överväger olika alternativ för att nå uppsatta mål. Störst nytta per insatt krona. Att vårda och utveckla befintliga kunder är ett bra exempel på just det. Vissa anser att det kan kosta10 gånger så mycket i tid och pengar att ersätta en tappad kund med en ny.

Lojala kunder ökar generellt i värde över tid

 

Det kan vara riktigt klokt att lägga energi och resurser på att attrahera och behålla rätt typ av kunder. Det förutsätter att du har klart för dig vilka de är och vad som krävs för att få dem att stanna. Ett sätt är att rangordna kunderna efter värde och köpfrekvens för att förstå vilka som kommer i topp. Men för att få dem att stanna bör du också vara medveten om deras förväntningar på dig som leverantör och hur du ska agera för att leverera största möjliga mervärde. Enklast är väl att fråga och lyssna. 

Lojala kunder kan känna större tillit och spenderar därför mer pengar än helt nya. En återkommande kund lär sig också hur saker och ting fungerar vilket gör att kund-kostnaden minskar med tiden. Andra studier indikerar även att en lojal kund många gånger blir mindre priskänslig vilket är positivt ur ett lönsamhetsperspektiv. Glöm därför inte att visa hur viktiga de är för dig, håll kontakt även när det inte gäller direkt säljarbete. Risken är annars stor att de känner sig nonchalerade – en vanlig anledning till att börja se sig om efter en ny leverantör.

 

Nöjda kunder ger nya kunder

Det är visserligen en gammal sanning men den är nog mer sann idag än någonsin tidigare. I ett hyperkommunicerande samhälle där makten att sprida budskap till massorna finns i varje persons ficka t.ex. på rekommendationssajter som Reco, samtidigt som utrymmet i de traditionella massmedierna kostar mer än någonsin, handlar det om att stå för de goda exemplen. 

 

Aldrig tidigare har pressen på företag att behandla sina kunder väl varit större. Samtidigt är också möjligheterna större än någonsin för de som gör rätt och lyckas sätta kundnöjdheten i system. Därför är det hög tid att man börjar betrakta förmågan att behålla sina befintliga kunder som en långsiktig investering och avsätter resurser i proportion till värdet de bidrar med.

Kontakta Jan Marcusson-Ståhl

Share
Bli en bättre beslutsfattare Ledarskap | 2020-12-14
Vad är ett ledningssystem? Strategi | 2020-12-14
Partnerskap – Lätt att gå in i men svårare att ta sig ur! Ekonomi & Finans | 2020-12-14
Likviditet – varför? Ekonomi & Finans | 2020-11-25
Kampen om kunden Sälj & Marknad | 2020-11-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2021

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.