- Praktiska råd som fungerar

#Prissättning – del 1

Sälj & Marknad | 2019-02-08

Alla företag tänker på prissättning av sina varor och tjänster. Att sätta rätt pris är mycket viktigt för företagens #fortlevnad och påverkas av flera faktorer både inom och utanför företagets kontroll. Det är inte lätt. Hur ska det gå till? Vad ska man tänka på? Ska man pröva sig fram? Finns det en magisk formel?

Externa faktorer

Att ha kunskap om den marknad som ditt företag verkar i och som #påverkar #prissättningen är grundläggande. Marknaden består av kunder (efterfrågan), konkurrenter (utbud), alternativa produkter, politiska beslut, skatter, EU, valutakurser, handelsavtal, osv. T.ex. priset på diesel styrs mycket av skatter (energi-, koldioxidskatt, samt moms) som utgör ca 55% av priset vid pumpen. Är du medveten om vilka externa faktorer som påverkar ditt företag är det ”lättare” att räkna dina priser.

Interna faktorer

Med detta menas faktorer som företaget själv kan påverka vid prissättningen. Kostnader, #strategi och ägarkrav är de viktigaste.

Det är en självklarhet att kostnader ska vara med i #kalkylen när man sätter sina priser, däribland #fasta kostnader, #rörliga kostnader och #direkta kostnader som hänförs till produkten. Dessutom så behöver du #generera #vinst till ditt bolag, vilket betyder att en viss procentsats kommer till.

Vilken #strategi har du med din prissättning? Är #produktens #livscykel i introduktionsfasen, mättnadsfasen eller på nedgång? Vill du att din produkt säljs i #stora #volymer? Vill du att din produkt uppfattas som #exklusiv? Är det reasäsong? Det finns otaliga #strategier du kan välja för att därefter anpassa #prisnivåerna.

Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är ägarens (eller delägarnas) #vinstkrav. Vilken #lönsamhetsnivå eller #avkastning har du ställt på ditt bolag? Vilka ekonomiska mål ska uppnås?

Andra faktorer

I en marknadsekonomi påverkas priset av utbud och efterfrågan som alltid strävar mot ett #jämviktsläge. Den principen gäller generellt och ska inte ignoreras men för det enskilda företaget är det exempelvis lokala konkurrensen, #relationen till #kunden, tidpunkten, rykte/image, erfarenhet och annat som är minst lika viktiga när det kommer till #prissättning. Ett något förenklat exempel: en VVS-firma som i flera år varit en mycket #skötsam #underentreprenör till ett byggföretag har möjligheter att få acceptans för ett högre timpris än ett oprövat företag som vill komma in hos nämnda byggfirman. Det finns m.a.o. annat man individuellt ska väga in innan man skickar iväg sina offerter.

Prissättning är utan tvekan komplex (kanske som Rubriks kub?) och ska inte underskattas. Ofta är det en krävande process för att kunna #ro #affärer i #hamn. Har du kännedom om vilka specifika faktorer som inverkar på ditt företag, det projektet, den kunden, den marknaden och den affären som du är ute efter så har du större möjlighet att vinna och få det du vill.

Daniel Nakell

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.