- Praktiska råd som fungerar

Marknadsundersökning – bra verktyg för dig som vill veta

Sälj & Marknad | 2017-03-09

Många företag konkurrerar utan att ha en tydlig och dokumenterad bild av marknaden, kunden och konkurrenssituationen. Det kan ofta leda till strategiska diskussioner med stor osäkerhetsfaktor. Kortsiktiga strategiska val görs på magkänsla.

Att skapa en samlad bild av marknaden, kunderna, konkurrensen och omvärlden är första steget i att kunna analysera företagets affärsmöjligheter och utveckla en långsiktig marknadsstrategi. En marknadsundersökning kan innefatta allt från kartläggningar av marknaden till undersökningar och analyser kring efterfrågan av produkter och tjänster.

Det kan handla om att utforska potentialen av ett nytt affärsområde, ett nytt marknadssegment eller breddning av ett befintligt produktsortiment.

Rätt utformad, genomförd och tolkad kan en marknadsundersökning hjälpa dig att

Identifiera potentiella kunder

Vem kommer att använda din produkt eller tjänst? Hur gamla är dina kunder? Vad är deras civilstånd? Vart bor de? Vad letar de efter i en produkt?

Förstå befintliga kunder

Varför väljer de dig framför konkurrenter? Vad gör din produkt speciell och vad får den att stå ut? Vem eller vad påverkar deras köpbeteenden? 

Sätta realistiska mål 

Med den värdefulla informationen du har fått tag på kan du sätta upp realistiska och utförbara mål i kritiska områden som tillväxt, försäljning och produktutveckling.

Ta fram nya, effektiva strategier

Baserat på marknadsundersökningens resultat kan du fatta genomtänkta beslut avseende t ex prissättning, distribution, marknads- & kommunikationskanaler, produkter eller tjänster.

Identifiera och lösa problem i din verksamhet

Om du redan har identifierat ett problem i företaget kan marknadsundersökningen hjälpa dig att ta reda på vad som var orsaken.

Förbereda en potentiell expansion

Marknadsundersökningar hjälper dig att identifiera områden där man skulle kunna expandera och ifall marknaden är redo att ta emot en ny tjänst eller produkt. Kanske är det dags att öppna en ny butik eller ett nytt kontor och du vill hitta rätt ort och läge?

Identifiera möjligheter

När du utför en marknadsundersökning kan du hitta nya vertikaler där konkurrensen är låg eller obefintlig. Du kanske hittar nya trender på marknaden i ett tidigt skede som du kan kapitalisera på före konkurrenter

Prata med oss om vägen framåt.

jan.marcusson-stahl@vdstodet.se

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.